Με 68% το Δημόσιο στην Attica Bank λόγω αναβαλλόμενου φόρου

0
4

Σε καθεστώς μεταβατικής κρατικοποίησης εισέρχεται η Attica Bank, καθώς ξεκίνησε η διαδικασία εφαρμογής του νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογία, μετά τις ζημιές που κατέγραψε στη χρήση του 2020.

Όταν η σχετική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί το ελληνικό δημόσιο θα ελέγχει το 68,27% των μετοχών της μη συστημικής τράπεζας, ενώ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΦΚΑ θα δουν το ποσοστό τους να μειώνεται από 46,32% στο 14,70% και από το 32,34% στο 10,26% αντίστοιχα.

Στο ίδιο σενάριο, συμμετοχή των μετόχων με ποσοστά κάτω του 5%, θα περιοριστεί στο 6,77% από 21,34% σήμερα.

Η αύξηση κεφαλαίου

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, οι απώλειες για την τράπεζα από την ενεργοποίηση της νομοθεσίας για το αναβαλλόμενο φόρο, ανέρχεται σε 151,85 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό, μετά το αρνητικό αποτέλεσμα του 2020, δεν είναι δυνατό πλέον να αποσβεστεί με μελλοντικούς φόρους εισοδήματος της Attica Bank. Ως εκ τούτου η τράπεζα θα πρέπει να αποζημιωθεί ισόποσα από το Δημόσιο.

Για το λόγο αυτό θα εκδοθούν 992,51 εκατ. παραστατικοί τίτλοι δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών υπέρ του δημοσίου, οι οποίοι θα μετατραπούν σε μετοχές σε αναλογία 1 – 1 στην τιμή των 0,153 ευρώ, όπως αποφάσισε το ΔΣ της Attica Bank.

Σε πρώτη φάση θα προσφερθούν μέσω δικαιώματος εξαγοράς στους υφιστάμενους μετόχους της το διάστημα από 31/8 έως και 15/9.

Στη συνέχεια θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά για μικρό χρονικό διάστημα και τέλος θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές ονομαστικές μετοχές.

Αυτό σημαίνει ότι μετά το πέρας της διαδικασίας, ο αριθμός των μετοχών της τράπεζας θα αυξηθεί από τα 461,25 εκατ. στα 1,45 δισ. και φυσικά εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την απόκτησή τους από ιδιώτες, το μεγαλύτερο μέρος τους θα βρεθεί υπό τον έλεγχο του δημοσίου.
Η προοπτική για επενδυτή

Στόχος του διευθύνοντα συμβούλου της Attica Bank Θεόδωρου Πανταλάκη είναι η προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή που θα οδηγήσει την τράπεζα στη νέα εποχή.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη σχεδιάσει το πλάνο επιστροφής της τράπεζας στην κανονικότητα, το οποίο θα παρουσιαστεί σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον για απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της.

Οι βασικές πτυχές του είναι οι εξής:

-Τιτλοποίηση Ωμέγα. Με τις συναλλαγές που θα επιδιώξει η τράπεζα θα αποαναγνωρίσει συνολικά 3 δις. ευρώ κόκκινων δανείων, εκμηδενίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις επισφάλειες.

Επιπλέον, οι τιτλοποιήσεις θα ενταχθούν στο σχήμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής», συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση του σταθμισμένου στον κίνδυνο ενεργητικού και στη συνεπακόλουθη έμμεση αύξηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.

-Κεφαλαιακή ένεση. Ο κ. Πανταλάκης στο πλάνο του προβλέπει την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας κατά 300 εκατ. ευρώ συνολικά στην τριετία.

-Εξορθολογισμός κόστους. Παράλληλα με την προσπάθεια ενίσχυσης των εσόδων θα επιχειρηθεί η περαιτέρω μείωση του κόστους λειτουργίας.

-Πώληση του 20% της εταιρείας διαχείρισης επισφαλών απαιτήσεων «Θεά Άρτεμις». Πρόκειται για μία διαδικασία που θα τρέξει παράλληλα με τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων.

Στόχος είναι η μετοχική απεμπλοκή της Attica Bank από τον servicer που διαχειρίζεται τα τιτλοποιημένα δάνειά της, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.