ΕΕ: Στα 26 δισ. ευρώ το εμπορικό πλεόνασμα με τρίτες χώρες το β’ τρίμηνο 2021

Σε 29 δισ. ευρώ μειώθηκε το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ στις συναλλαγές με τρίτες χώρες το δεύτερο τρίμηνο του 2021, έναντι 46 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι οι εξαγωγές αγαθών της ΕΕ σε χώρες εκτός ΕΕ το φετινό δεύτερο τρίμηνο του 2021 ήταν ελαφρώς περισσότερες από τις αντίστοιχες του πρώτου τριμήνου του 2019, ωστόσο, η αξία των εισαγωγών παρουσίασε ισχυρότερη ανάκαμψη.

Υπενθυμίζεται ότι η πανδημία COVID-19 οδήγησε σε ισχυρή πτώση του διεθνούς εμπορίου αγαθών το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Από τότε σημειώθηκε μερική ανάκαμψη, επισημαίνει η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία.

Διευκρινίζεται, ακόμη, ότι το πρώτο τρίμηνο του 2021, η αξία των εξαγωγών σχεδόν επανήλθε στο επίπεδο που ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2019. Η βραδύτερη ανάκαμψη της αξίας των εισαγωγών είχε ως αποτέλεσμα το εμπορικό πλεόνασμα να αυξηθεί από 46 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε 62 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Μεγαλύτερος εταίρος η Κίνα

Το δεύτερο τρίμηνο του 2021, μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στις εμπορευματικές συναλλαγές αναδείχθηκε η Κίνα, ξεπερνώντας τις ΗΠΑ.

Για την ακρίβεια, μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2019 και του δεύτερου τριμήνου του 2021, το μερίδιο των εισαγωγών από την Κίνα αυξήθηκε κατά 4,0 ποσοστιαίες μονάδες.

Το μερίδιο των εισαγωγών από την Ελβετία σημείωσε επίσης αύξηση 0,7 ποσοστιαία μονάδα.

Την ίδια περίοδο, οι εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες, 1,1 ποσοστιαία μονάδα και 1,0 ποσοστιαία μονάδα, αντίστοιχα.