Χρηματοδότηση 26,23 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ από το Ταμείο Ανάκαμψης

0
4

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ) θα χρηματοδοτηθεί με 26,2 εκατ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με στόχο τη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας για την ενίσχυση της έρευνας, την επιτήρηση και την πρόληψη των Αναδυόμενων και Επαναδυόμενων Λοιμωδών Νοσημάτων.

Η χρηματοδότηση του έργου εντάσσεται στον πυλώνα «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας», στο πλαίσιο του οποίου ενισχύονται ερευνητικές υποδομές της χώρας που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Η υλοποίηση του έργου θα ενισχύσει την κτηριακή και τεχνολογική υποδομή του ΕΙΠ και θα περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων κτιρίων με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές υψηλού επιπέδου βιοασφάλειας και εξειδικευμένο ρομποτικό εξοπλισμό για τον ασφαλή χειρισμό μικροοργανισμών υψηλής λοιμοτοξικότητας. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί έτσι ώστε τα δύο νέα, εμβληματικού χαρακτήρα, «πράσινα» κτήρια να πληρούν τις σύγχρονες απαιτήσεις για μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και μηδενισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Το έργο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της βασικής έρευνας στους παθογόνους μικροοργανισμούς στη χώρα μας και στη μελέτη λοιμωδών νοσημάτων που αποτελούν απειλή για τη δημόσια υγεία. Αναμένεται να συμβάλει στην προσέλκυση νέων Ελλήνων ερευνητών (brain gain).

Το ΕΙΠ είναι το αρχαιότερο ελληνικό ερευνητικό Ινστιτούτο, το οποίο δραστηριοποιείται στη βασική έρευνα των Λοιμώξεων των Ανθρώπων και των Ζώων και συμβάλλει στην εργαστηριακή επιτήρηση σημαντικών ιικών, βακτηριακών και παρασιτικών λοιμώξεων, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), καθώς και το Διεθνές Δίκτυο Ινστιτούτων Παστέρ.