ΕΕ: Προσωρινή συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2022

Tα κράτη-μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2022, ύψους 170 δισεκ. ευρώ.

Με ανακοίνωσή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι οι ευρωβουλευτές αγωνίστηκαν και πέτυχαν μεγαλύτερα κονδύλια για την υγεία, την έρευνα, τη δράση για το κλίμα, τις ΜΜΕ και τους νέους στον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2022. Στο τέλος μακρών διαπραγματεύσεων που ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας προς την Τρίτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέτυχε μια αύξηση περίπου 480 εκατομμυρίων ευρώ, σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικότερα, οι ευρωβουλευτές πέτυχαν να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για το ερευνητικό πρόγραμμα Horizon Europe (+100 εκατ. ευρώ πάνω από αυτό την πρόταση της Επιτροπής) και το πρόγραμμα LIFE για τη δράση για το περιβάλλον και το κλίμα (+47,5 εκατ. ευρώ).

Το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά συμπληρώνεται κατά 30 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων 10 εκατ. ευρώ για τον τουριστικό τομέα) και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 3,8 εκατ. ευρώ, προστατεύοντας τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων από εγκληματίες.

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές κατάφεραν να αυξήσουν το Erasmus+ κατά 35 εκατομμύρια ευρώ. Το EU4Health ενισχύθηκε επίσης, με επιπλέον 51 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας και για να καταστούν τα εθνικά συστήματα υγείας πιο ανθεκτικά.

Το Μέσο Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI – Παγκόσμια Ευρώπη) αυξήθηκε κατά 190 εκατομμύρια ευρώ, με ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση των πανδημιών, μεταξύ άλλων μέσω εμβολιασμών.

Ο εισηγητής για τον προϋπολογισμό της ΕΕ το 2022, Κάρλο Ρέσλερ, δήλωσε:

«Το Κοινοβούλιο κατάφερε να ενισχύσει τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ Οι ενισχύσεις θα ενισχύσουν την ανάκαμψη της Ευρώπης και θα ανοίξουν τον δρόμο για μια πιο ανθεκτική Ένωση, με έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα ενισχύσουν την κινητικότητα των σπουδαστών, θα δημιουργήσουν ισχυρότερη Ένωση για την υγεία καθώς και περαιτέρω επενδύσεις στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση».