Ισχυρή ανάκαμψη για το ΑΕΠ της Κύπρου

Οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ανακοινώθηκαν σήμερα, αναγνωρίζουν την ισχυρή ανάκαμψη που κατέγραψε το ΑΕΠ της Κύπρου κατά το 2021 αναθεωρώντας το ρυθμό ανάπτυξης προς τα πάνω κατά 1,1% ποσοστιαία μονάδα από 4,3% σε 5,4%, συμβαδίζοντας έτσι με την εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών για ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 5,5% για το 2021, φτάνοντας στα προ πανδημίας επίπεδα το τέταρτο τρίμηνο του έτους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου σχετικά με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ της Κύπρου είναι ψηλότερος από τον μέσο όρο τόσο της Ευρωζώνης όσο και της ΕΕ που υπολογίζεται 5%.

Ενδεικτικά, συνεχίζει, αναφέρεται ότι η οικονομική δραστηριότητα ανέκαμψε έντονα το πρώτο εξάμηνο του 2021 με κύριο μοχλό ανάπτυξης την εγχώρια ζήτηση, υποβοηθούμενη από τα δημοσιονομικά κίνητρα που παραχωρήθηκαν για στήριξη της οικονομίας λόγω της πανδημικής κρίσης.

Ακολούθως, το 2022 και 2023 το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4,2% και 3,5% αντίστοιχα. Παρόλο που η πρόβλεψη για το 2021 είναι κοντά στην πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών για ρυθμό ανάπτυξης 5,5%, οι προβλέψεις της Ε.Ε για τα έτη 2022-2023 είναι ακόμη υψηλότερες από αυτές του Υπουργείου.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι οι προβλέψεις του Υπουργείου ήταν πιο συντηρητικές και παράλληλα ότι η οικονομία διατηρεί την ισχυρή δυναμική της μεσοπρόθεσμα.

Η πτώση που κατέγραψε ο τουριστικός τομέας φαίνεται να αντιστρέφεται, αφού παρουσίασε σημάδια ανάκαμψης, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται ακόμη χαμηλότερα συγκριτικά με τα προ της πανδημίας επίπεδα.

Στην αγορά εργασίας προβλέπεται ότι η απασχόληση θα αυξηθεί λόγω της οικονομικής μεγέθυνσης και της εφαρμογής του Προγράμματος Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ως εκ τούτου, για το 2021 το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να μειωθεί στο 7,5% και ακόμη περαιτέρω το 2022 και το 2023, στο 7,1% και 6,6% αντίστοιχα.

Τονίζεται ότι το ποσοστό ανεργίας της Κύπρου για το 2021 εκτιμάται ότι είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που υπολογίζεται στο 7,9%.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί το 2021 στο 1,9% λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας, των υπηρεσιών και των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών και αναμένεται να επιβραδυνθεί ελαφρά το 2022 στο 1,7% και να υποχωρήσει στο 1,2% το 2023, κυρίως λόγω της αναμενόμενης εξομάλυνσης των τιμών στην ενέργεια.

Τέλος, αναμένεται σημαντική βελτίωση τα επόμενα χρόνια στα δημόσια οικονομικά. Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να μειωθεί στο 4,9% του ΑΕΠ το 2021, στο 1,4% το 2022 και στο 0,9% το 2023, με τη βοήθεια της συνεχιζόμενης οικονομικής μεγέθυνσης και της απόσυρσης των μέτρων για την πανδημία.

Πρόσθετα, μετά την μεγάλη αύξηση του δημοσίου χρέους στο 115,3% του ΑΕΠ το 2020, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί στο 104,1% το 2021 και να μειωθεί περαιτέρω στο 97,6% και στο 93,4% το 2022 και το 2023, αντίστοιχα, καταλήγει η ανακοίνωση του κυπριακού ΥΠΟΙΚ.