Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις εντός του 2022

Για τις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για το έτος 2022, ενημερώνει το One Stop Liaison Office και η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε σχετική ανακοίνωση γίνεται γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) για το 2022, ανοίγοντας ευκαιρίες χρηματοδότησης αξίας άνω των 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, για δράσεις υποστήριξης πρωτοποριακών τεχνολογιών και καινοτομιών, που στόχο έχουν την ταχεία ανάπτυξη, την επέκταση διεθνώς και τη δημιουργία νέων αγορών.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2021 ως σημαντική καινοτομία στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon Europe», διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό άνω των 10 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, εισάγοντας ή διατηρώντας για τη νέα προγραμματική περίοδο πολλαπλές καινοτομίες και απλουστεύσεις, όπως -για παράδειγμα- μεγαλύτερη στήριξη για τις καινοτόμες γυναίκες, βραβεία προτροπής «Challenges», σφραγίδες αριστείας.

Η πρόσκληση EIC Accelerator, αξίας 1,16 δισεκατομμυρίων ευρώ, απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη και την κλιμάκωση καινοτομιών υψηλού αντικτύπου με τη δυνατότητα δημιουργίας νέων αγορών ή διατάραξης των υπαρχουσών. Παρέχει έναν μοναδικό συνδυασμό χρηματοδότησης από 0,5 έως 17,5 εκατ. ευρώ και Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης.

Το EIC Accelerator εστιάζει ιδιαίτερα στις καινοτομίες, με βάση τις επιστημονικές ανακαλύψεις ή τις τεχνολογικές ανακαλύψεις. Τέτοιες καινοτομίες συχνά δυσκολεύονται να προσελκύσουν χρηματοδότηση λόγω του υψηλού ρίσκου. Η χρηματοδότηση και η υποστήριξη από τον «Επιταχυντή EIC» έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στις καινοτόμες επιχειρήσεις να προσελκύσουν νέα επενδυτικά κεφάλαια που απαιτούνται για την αναβάθμιση, σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Το τεχνολογικό στοιχείο της καινοτομίας να έχει δοκιμαστεί και επικυρωθεί σε εργαστήριο ή άλλο σχετικό περιβάλλον. Για σύντομες εφαρμογές, οι αιτήσεις υποβολής είναι συνεχείς, ενώ για πλήρεις η λήξη προθεσμίας είναι σε τρεις περιόδους: 23 Μαρτίου 2022, 15 Ιουνίου 2022 και 5 Οκτωβρίου 2022.

   Άλλες προσκλήσεις μέσω του προγράμματος εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) για το 2022 είναι οι εξής:

   – EIC Pathfinder, για διεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες, αξίας 350 εκατομμυρίων ευρώ, για την ανάληψη οραματικής έρευνας με τη δυνατότητα να οδηγήσει σε τεχνολογικές ανακαλύψεις. Οι ερευνητικές ομάδες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγήσεις έως 3 ή 4 εκατ. ευρώ. Οι προσκλήσεις θα ανοίξουν την 3η Μαΐου (Pathfinder Open) και 19 Σεπτεμβρίου (Pathfinder Challenges).

   – EIC Transition, για χρηματοδότηση για τη μετατροπή των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε ευκαιρίες καινοτομίας, αξίας 131 εκατ. ευρώ. Οι κοινοπραξίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγήσεις 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 4η Μαΐου και 28η Σεπτεμβρίου 2022 (EIC Open και EIC Challenges).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο που δημοσιοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ().