ΡΑΕ: Σε εξέλιξη η λήψη των στοιχείων από τις επιχειρήσεις ενέργειας

Η ΡΑΕ βρίσκεται στη διαδικασία λήψης και επαλήθευσης των στοιχείων για τον προσδιορισμό της έκτακτης εισφοράς επί των συγκυριακών "ουρανοκατέβατων" κερδών (windfall profits), στην αγορά ενέργειας, αναφέρει η Αρχή σε αποψινή της ανακοίνωση.

   Για τον προσδιορισμό της έκτακτης εισφοράς επί των κερδών αυτών, θα ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων τα εξής στοιχεία:

   * Το τελικό ποσό που λαμβάνουν οι μονάδες παραγωγής κατόπιν διευθέτησης των χρεοπιστώσεων, που προκύπτουν στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, την Ενδοημερήσια Αγορά και την Αγορά Εξισορρόπησης.

   * Το κόστος λειτουργίας των μονάδων παραγωγής βάσει του απολογιστικού μεταβλητού κόστους, όπως προκύπτει κατά το πραγματικό επίπεδο φόρτισης της κάθε μονάδας, από το σύστημα Supervisory Control and Data Acquisition Systems (SCADA) του ΑΔΜΗΕ.

   * Τα οικονομικά αποτελέσματα ανά δραστηριότητα, που αποστέλλουν στην ΡΑΕ οι συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

   * Τα αποτελέσματα θα αθροιστούν ανά μονάδα παραγωγής και μήνα αναφοράς.

   * Παρελθοντικά στοιχεία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

   * Η περίοδος εξέτασης για την ύπαρξη συγκυριακών "ουρανοκατέβατων" κερδών, άρχεται από τον Οκτώβριο του 2021.

   Επιπλέον η ΡΑΕ, στο πλαίσιο του μηχανισμού της παρακολούθησης της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας συλλέγει:

   1. στοιχεία χρεοπιστώσεων των συμμετεχόντων από τη δραστηριότητά τους στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, την Ενδοημερήσια Αγορά και την Αγορά Εξισορρόπησης,

   2. στοιχεία τιμολόγησης για την προμήθεια φυσικού αερίου ανά συμμετέχοντα-παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας,

   3. στοιχεία τιμολόγησης για την εισαγωγή φυσικού αερίου, δημοσιεύοντας τη μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής φυσικού αερίου κάθε μήνα.

   Τέλος, η ΡΑΕ σημειώνει ότι εξετάζει τη διαμόρφωση πρότασης προς τον ευρωπαϊκό οργανισμό ACER για δυναμικό τρόπο επιστροφής "ουρανοκατέβατων" κερδών στα πρότυπα των ώριμων αμερικάνικων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.