Πρόγραμμα Double MVP Plus από την Protergia

Το συνδυαστικό πρόγραμμα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου Double MVP Plus ανακοίνωσε η Protergia, Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS.

Όπως αναφέρει, το Protergia Double MVP Plus απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με αυτόνομη ή κοινόχρηστη σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, καθώς και με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Protergia προσφέροντας 400Euro Protergia Επιστροφή Συνέπειας (ή 130 Euro εκτός συνέπειας) και δώρο τα 3 πρώτα πάγια για το Αυτόνομο Φυσικό Αέριο.

Το πρόγραμμα Double MVP Plus προσφέρει Κυμαινόμενες Χρεώσεις που διαμορφώνονται βάσει κόστους ενέργειας. Οι προσφορές της Protergia είναι επιπλέον των επιδοτήσεων, ενώ το πρόγραμμα δεν εμπεριέχει: ρήτρα αναπροσαρμογής ή αποχώρησης, ούτε κάποια πρόσθετη συνδρομή.

Η νέα υπηρεσία συνοδεύεται με μηδενική Εγγύηση με την εξόφληση του λογαριασμού μέσω πάγιας εντολής, 100% «Πράσινη» Ηλεκτρική Ενέργεια, δωρεάν και άμεση τεχνική βοήθεια 24×7 (Protergia Home Care) για θέματα σύνδεσης του Φυσικού Αερίου και δωρεάν το myprotergia -app για έλεγχο της κατανάλωσης.