Η ΕΕ θα επενδύσει 13,5 δισ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία την επόμενη διετία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το κύριο πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2023-24, ύψους περίπου 13,5 δισ. ευρώ, προκειμένου να στηρίξει ερευνητές και φορείς καινοτομίας στην Ευρώπη.

Η χρηματοδότηση αυτή θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα, την αύξηση της ενεργειακής ανθεκτικότητας και την ανάπτυξη βασικών ψηφιακών τεχνολογιών. Θα αφορά επίσης στοχευμένες δράσεις για τη στήριξη της Ουκρανίας, την τόνωση της οικονομικής ανθεκτικότητας και θα ευνοήσει τη βιώσιμη ανάκαμψη από την πανδημία.

Αναλυτικότερα, περίπου 5,67 δισ. ευρώ (πάνω από το 42% του προϋπολογισμού του προγράμματος εργασίας) προορίζονται για την επίτευξη βασικών στόχων της δράσης για το κλίμα, με στόχο την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ποσό ύψους 1,67 δισ. ευρώ θα συμβάλει στη στήριξη της βιοποικιλότητας.

Πάνω από 4,5 δισ. ευρώ θα στηρίξουν την ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ, μεταξύ άλλων για να αναπτυχθούν βασικές ψηφιακές τεχνολογίες και να προωθηθεί η ένταξή τους στην καθημερινή ζωή.

Σχεδόν 970 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν για την επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, σύμφωνα με το σχέδιο REPowerEU, και για την αύξηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης από αναξιόπιστους προμηθευτές και ασταθή ορυκτά καύσιμα. Το 2023, το πρόγραμμα εργασίας θα κατευθύνει επενδύσεις ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ από το NextGeneration EU για την ανάκαμψη της Ευρώπης από τις οικονομικές και κοινωνικές ζημίες που προκάλεσε η πανδημία Covid-19.

Επιπλέον, θα στηρίξει την έρευνα και την καινοτομία με 336 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της ετοιμότητας έναντι πανδημιών και για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας. Θα στηρίξει επίσης υποδομές ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση φυσικών απειλών και απειλών στον κυβερνοχώρο, ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της ΕΕ.

Θα δοθεί ακόμη στοχευμένη στήριξη στην Ουκρανία, επιπλέον των ειδικών μέτρων 70 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη δρομολογηθεί το 2022. Οι νέες δράσεις περιλαμβάνουν την ενίσχυση της πρόσβασης ερευνητών από την Ουκρανία σε ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές, τη συνέχιση της στήριξης των επιστημόνων υγείας από την Ουκρανία και τη στήριξη της κλιματικά ουδέτερης ανασυγκρότησης αρκετών ουκρανικών πόλεων μέσω της αποστολής της ΕΕ για κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις.

Οι πρώτες προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων θα ανοίξουν στη διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για τις χρηματοδοτήσεις και τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών στις 7 Δεκεμβρίου 2022. Ενημερωτικές ημερίδες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», απευθυνόμενες σε δυνητικούς υποψηφίους, θα διεξαχθούν μεταξύ 6 Δεκεμβρίου 2022 και 16 Φεβρουαρίου 2023.