Η Φιλίππα Μιχάλη αναλαμβάνει Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της NN Hellas

Η Φιλίππα Μιχάλη αναλαμβάνει Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της NN Hellas από την 1η Απριλίου 2023. Η Φιλίππα Μιχάλη διαδέχεται την Μαριάννα Πολιτοπούλου που αποχώρησε από τον Όμιλο ΝΝ τον Δεκέμβριο του 2022. 

Η Φιλίππα μεταβαίνει στον Όμιλο ΝΝ από την Allianz, στην οποία διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος για την Ελλάδα και την Κύπρο από το 2015. Πριν αναλάβει το ρόλο αυτό, κατείχε διάφορες θέσεις στην Allianz Hellas, συμπεριλαμβανομένης της Head of Market Management and Communications, όπως και Fund Manager στην θυγατρική της Allianz Hellas για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Η βαθιά γνώση που κατέχει από την ελληνική ασφαλιστική αγορά, σε συνδυασμό με τις ηγετικές της ικανότητες και την έμφαση στην ψηφιοποίηση θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της ανάπτυξης της NN Hellas.  

Μέχρι την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της Φιλίππας ως Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της NN Hellas την 1η Απριλίου, ο Frederick Lathioor, Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνου της ΝΝ Hellas, θα συνεχίσει να εκτελεί προσωρινά καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της NN Hellas.