Προκήρυξη νέων θέσεων εργασίας στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Η HDB αναζητά νέους εργαζόμενους με την ειδικότητα των μηχανικών τμήματος επιχορηγήσεων

Στην προκήρυξη νέων θέσεων εργασίας για την ειδικότητα των μηχανικών τμήματος επιχορηγήσεων προχώρησε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB.Ειδικότερα η εμπειρία και ειδικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι αιτούντες είναι τα εξής:

Πτυχίο μηχανικού (μηχανολόγου ή πολιτικού ή τοπογράφου ή μηχανικού χωροταξίας ή αρχιτέκτονα)
Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
Εμπειρία σε ενεργειακές επιθεωρήσεις ή/και καλή γνώση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
Εξοικείωση με την Πολεοδομική Νομοθεσία (ν. 4067/2012 & αναθεωρητικές διατάξεις, ν. 4495/2017, 4178/2013, 4014/2011 κλπ)
Γνώση των προγραμμάτων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
Επιθυμητή εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων καθώς και γνώση εθνικού και κοινοτικού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου χρηματοδοτικών εργαλείων
Υψηλές οργανωτικές, αναλυτικές και διαχειριστικές δεξιότητες
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Άριστη χρήση του MS Office και ειδικά ExcelΟι βασικές αρμοδιότητες θα είναι οι παρακάτω:

Αξιολόγηση αιτήσεων των προγραμμάτων της διεύθυνσης επιχορηγήσεων
Συνεργασία με εξωτερικούς εμπλεκόμενους φορείς (ΥΠ.ΕΝ., Σ.Ε.Ε., Κ.Α.Π.Ε. κλπ)
Γνωμοδότηση σε ειδικά θέματα, τεχνικού περιεχομένου, σχετικά με τα προγράμματα της Διεύθυνσης Επιχορηγήσεων
Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού
Συμμετοχή σε επιτροπές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την προκήρυξη και να στείλουν βιογραφικό στην παρακάτω διεύθυνση: https://hdb.gr/prokiryxi-theseon-michanikon-tmimatos-epichorigiseon/