Εγκρίθηκε το σχέδιο διάσωσης της Frigoglass

Εγκρίθηκε στη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της Frigoglass και υπερψηφίστηκε από τους μετόχους η συμφωνία αναδιάρθρωσης και ανακεφαλαιοποίησης του ομίλου.

Σύμφωνα με όσα επεσήμανε ο πρόεδρος ΔΣ της Frigoglass, Χαράλαμπος Δαυίδ η προκριθείσα λύση για την αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση του ομίλου με τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του σε εταιρεία υπό τον έλεγχο των ομολογιούχων ήταν η πιο βιώσιμη.

Ο κ. Δαυίδ, απευθυνόμενος στους μετόχους αναφέρθηκε στις συγκυρίες που δεν επέτρεψαν στην εταιρεία να ανακάμψει. Εστίασε στην πανδημία και τον πόλεμο της Ουκρανίας που έθεσαν νέες προκλήσεις στον όμιλο.

Σημειώνεται ότι η Frigoglass είχε ανακοινώσει την επίτευξη συμφωνίας με την επιτροπή που αποτελείται από κατόχους ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ύψους 260 εκατ. ευρώ λήξεως το 2025, που αποτελούν το 57,9% του συνολικού κεφαλαίου των ομολογιών λήξεως 2025, με την υποστήριξη του βασικού έμμεσου μετόχου, Truad Verwaltungs, αναφορικά με τη συναινετική αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση του ομίλου εταιρειών που σήμερα ελέγχεται από τη Frigoglass.

Όπως έχει ανακοινωθεί, συνδεδεμένα με την επιτροπή ομολογιούχων μέρη έχουν εκδηλώσει τη δέσμευσή τους για τη διασφάλιση της λειτουργικής συνέχειας του ομίλου με τη χορήγηση ρευστότητας ποσού 55 εκατ. ευρώ, μέσω της κάλυψης των ενδιάμεσων ομολογιών. Η ρευστότητα αυτή έχει χρησιμοποιηθεί από τον όμιλο, μεταξύ άλλων, για την υποστήριξη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης καθώς και την κάλυψη κεφαλαιακών δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της ανακατασκευής της μονάδας παραγωγής στη Ρουμανία.

Η επιτροπή ομολογιούχων ξεκινά την υλοποίηση της συναλλαγής μέσω της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης του ενεχύρου επί των μετοχών της Frigoinvest Holdings BV, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 13 Απριλίου 2023. Κατά την ημερομηνία υλοποίησης, η κυριότητα των μετοχών της FHBV (και των θυγατρικών της) θα μεταβιβαστεί σε ένα εταιρικό σχήμα στο οποίο οι ομολογιούχοι θα κατέχουν έμμεσα το 85% του κεφαλαίου («New DebtCo»). Η FHBV και ο όμιλος θα ελέγχονται από την New DebtCo.

Κατά την ημερομηνία υλοποίησης και μετέπειτα, η Frigoglass θα μεταβιβάσει προς την FHBV ή/και θυγατρικές της σχεδόν το σύνολο του ενεργητικού και των υποχρεώσεών της σε αντάλλαγμα ποσοστού 15% στο κεφάλαιο της New DebtCo αλλά και της λήψης σειράς εγγυήσεων, ώστε να υποστηριχθεί η φερεγγυότητά της στο μέλλον.

Μετά την υλοποίηση της συναλλαγής και της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, οι δραστηριότητες της Frigoglass θα περιορίζονται σε αυτές της εταιρείας συμμετοχών σχετικά με το 15% συμμετοχής της στην New DebtCo και κατ' επέκταση στον αναδιαρθρωμένο όμιλο.