Ιστορικά υψηλά τα έσοδα και κέρδη στον ΟΛΠ το 2022

Αύξηση του κύκλου εργασιών σημειώθηκε στον ΟΛΠ το 2022 έναντι του 2021, ενώ σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινήθηκαν τα έσοδα και τα κέρδη την περασμένη χρονιά για τον οργανισμό.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 194,6 εκατ. ευρώ έναντι 154,2 εκατ. ευρώ το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 40,4 εκατ. ή ποσοστό 26,2%.

Τα κέρδη προ φόρων το 2022 ανήλθαν σε 74,7 εκατ. ευρώ έναντι 49,2 εκατ. ευρώ το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 51,7%.

Τα κέρδη μετά από φόρους για το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 52,9 εκατ. έναντι 36,8 εκατ. το 2021, αυξημένα κατά 43,9%.

Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανήλθε σε 1,04 ευρώ αυξημένο κατά 65% σε σχέση με το 2021 (0,63 λεπτά).

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω ποσά αποτελούν τις υψηλότερες επιδόσεις στην ιστορία της ΟΛΠ ΑΕ, αναφορικά με τα έσοδα αλλά και την κερδοφορία.

Τα αποτελέσματα των επιμέρους βασικών δραστηριοτήτων του λιμένα έχουν ως εξής:

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το 2022 ο κλάδος της κρουαζιέρας σημείωσε σημαντική άνοδο τόσο σε επίπεδο προσεγγίσεων του λιμένα όσο και επιβατικής κίνησης.

Η συνολική διακίνηση επιβατών το 2022 ανήλθε σε 880.416 επιβάτες έναντι 303.665 το 2021 καταγράφοντας αύξηση ποσοστού 190%. Αυξημένοι κατά 79% ήταν και οι κατάπλοι κρουαζιερόπλοιων, με 677 κατάπλους έναντι 379 το προηγούμενο έτος, αριθμός ο οποίος ξεπερνά κατά πολύ ακόμα και τα προ-πανδημίας επίπεδα.

Συμπληρωματικά αξίζει να αναφερθεί ότι οι αφίξεις αποεπιβίβασης (Homeporting) κατέγραψαν αύξηση κατά 100,5% σε σχέση με το 2021.

Αύξηση κατέγραψε και η δραστηριότητα της ακτοπλοΐας.

Η συνολική διακίνηση επιβατών, το 2022, παρουσίασε θετική μεταβολή τής τάξης 26%, με 14.976.394 επιβάτες έναντι 11.896.187 επιβάτες το 2021.

Τέλος, ο σταθμός εμπορευματοκιβωτίων διατήρησε την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών και το 2022. Πιο συγκεκριμένα, η συνολική διακίνηση του Προβλήτα Ι σημείωσε αύξηση 5,4%.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΟΛΠ ΑΕ Yu Zenggang εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2022, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2022 επιβεβαιώνουν με τον καλύτερο τρόπο ότι η εφαρμοζόμενη στον λιμένα στρατηγική ανάπτυξης υψηλής ποιότητας αποδίδει πλήρως και είναι η ενδεδειγμένη.

Συνδυαζόμενη με τα μεγάλα έργα αναβάθμισης του λιμένα και τις στοχευμένες επενδύσεις, που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια από την ΟΛΠ ΑΕ, εξασφαλίζει τις συνθήκες ώστε ο Πειραιάς να αναγνωρίζεται σήμερα διεθνώς ως ένα από τα πιο σημαντικά και ανταγωνιστικά λιμάνια της Ευρώπης.

Τα ιστορικά ως άνω αποτελέσματα μας γεμίζουν αισιοδοξία και δύναμη ώστε με την ίδια μέθοδο, συστηματικότητα και συνέπεια να συνεχίσουμε να κρατάμε το λιμάνι ψηλά, δημιουργώντας επιπρόσθετη αξία για όλους».