Στα 23,5 δισ ευρώ ο κλάδος του factoring στην Ελλάδα

Διατηρήθηκε και το 2022 η έντονα ανοδική πορεία του κλάδου του factoring στην Ελλάδα. Ο κύκλος εργασιών έφτασε στο ιστορικά υψηλό επίπεδο των 23,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση, της τάξης του 33% έναντι του 2021, όπως κατέγραψε η Ελληνική Ένωση Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring).

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στο εγχώριο factoring (36%) ενώ σημαντική αν και ηπιότερη ήταν και η άνοδος στο διεθνές (15%).

Ο κύκλος εργασιών των σχέσεων factoring με δικαίωμα αναγωγής αποτέλεσε το 54% του συνολικού με αυτόν των σχέσεων χωρίς δικαίωμα αναγωγής (ανάληψη πιστωτικού κινδύνου οφειλέτη από τον factor) να καλύπτει το υπόλοιπο 46% και να σημειώνει την μεγαλύτερη αύξηση υποδηλώνοντας την εντεινόμενη πρόθεση των πελατών να ασφαλίσουν τα εισπρακτέα τους λόγω της παρατεταμένης επιχειρηματικής αβεβαιότητας που φέρνουν οι παγκόσμιες συνθήκες έντονου πληθωρισμού, υψηλών επιτοκίων, ελλείψεων σε πρώτες ύλες κλπ.

Τα αυξημένα μεγέθη είναι απόρροια της επιστροφής της χώρας σε αναπτυξιακή τροχιά, της μεγαλύτερης εμπέδωσης του factoring από την επιχειρηματική κοινότητα ως στρατηγικό εργαλείο άντλησης ρευστότητας για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης με παρεπόμενες ωφέλειες όπως η ασφάλιση πιστωτικών κινδύνων και η ενεργή διαχείριση εμπορικών απαιτήσεων, αλλά και της πληθωριστικής διόγκωσης των πωλήσεων σε πολλούς κλάδους λόγω των αυξήσεων σε πρώτες ύλες, ναύλους κι ενέργεια.

Η διείσδυση του factoring στο ΑΕΠ της χώρας ανήλθε στο 11,3%, πλέον πολύ κοντά στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που κατατάσσει επίσημα την Ελλάδα στην κατηγορία των εξελιγμένων για το προϊόν αγορών.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Factoring, κ. Γιώργος Καραγιαννόπουλος «Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας η Ελληνική αγορά factoring υπήρξε ιδιαίτερα ανθεκτική στον χώρο των πιστώσεων, με πολύ χαμηλές επισφάλειες και δυναμικά ανοδική ροπή, κατοχυρώνοντας για τον Factor τη θέση στρατηγικού συνεργάτη στην παροχή βραχυπρόθεσμης ρευστότητας και διεκδικώντας ενεργό ρόλο αρωγού στην αναπτυξιακή προοπτική της Ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής».