Αυξήθηκε κατά 36,5% η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια τον Μάρτιο

Αύξηση κατά 36,5% σε σύγκριση με το 2022 και κατά 3,3% σε σύγκριση με το 2019 καταγράφεται τον μήνα Μάρτιο στη διακίνηση των επιβατών σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μας. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) προκύπτει ότι όλοι οι αεροπορικοί δείκτες κίνησης επιβατών και πτήσεων και για τον Μάρτιο αλλά και για το πρώτο τρίμηνο του έτους παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022 και του 2019.

Ειδικότερα, ο φετινός Μάρτιος κατέγραψε αύξηση διακίνησης επιβατών κατά 36,5% σε σύγκριση με το 2022 και κατά 3,3% σε σύγκριση με το 2019, και σε απόλυτους αριθμούς το 2023 διακινήθηκαν 2.587.909 επιβάτες, το 2022 διακινήθηκαν 1.896.526 και το 2019 διακινήθηκαν 2.506.304.

Για το πρώτο τρίμηνο του έτους στην Ελλάδα (Ιανουάριος/Μάρτιος 2023) το σύνολο των διακινούμενων επιβατών στα αεροδρόμια, (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού), έφτασε τα 6.877.069, έναντι 4.501.609 το αντίστοιχο διάστημα του 2022 και 6.684.573 επιβατών το 2019. Από τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία, προκύπτει αύξηση επιβατικής κίνησης 52,8% σε σχέση με το 2022 και αύξηση 2,9% σε σχέση με το 2019.

Πτήσεις Μαρτίου και πρώτου τριμήνου

Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία για τις πτήσεις (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκαν 23.641 πτήσεις, έναντι 21.952 το 2022 και 23.288 πτήσεων το 2019, με την αεροπορική κίνηση να σημειώνει αύξηση 7,7%, σε σύγκριση με το 2022 και οριακή αύξηση 1,5% σε σύγκριση με το 2019. Από τα στατιστικά στοιχεία πτήσεων για το πρώτο τρίμηνο του έτους (Ιανουάριος/Μάρτιος 2023) προκύπτει ότι έγιναν 65.678 πτήσεις το 2023, έναντι 58.163 το 2022 και 65.437 πτήσεων το 2019, με την αεροπορική κίνηση α ́ τριμήνου να σημειώνει άνοδο 12,9% σε σύγκριση με το 2022 και οριακή αύξηση 0,4% σε σύγκριση με το 2019.