Σαφάρι ελέγχων της ΑΑΔΕ για αδήλωτα εισοδήματα σε μισθώσεις Airbnb

Στο επίκεντρο των ελέγχων της ΑΑΔΕ μπαίνουν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb, προκειμένου να εντοπισθούν οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητα τα οποία νοικιάζουν, αποκρύπτοντας έτσι από την εφορία τα πραγματικά εισοδήματά τους.

Οι ελεγκτικές Αρχές θα προχωρήσουν στη διασταύρωση των στοιχείων από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, με αυτά που έχουν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες, για να υπολογίσουν και να καταλογίσουν ανάλογα τους φόρους.

Η πρακτική που εφαρμόστηκε το 2022 θα ακολουθηθεί και φέτος.

Πιο συγκεκριμένα το 2022, η ΑΑΔΕ ζήτησε από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking.com και VRBO να απενεργοποιήσουν 14.736 καταχωρήσεις ακινήτων καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) ή αυτός που αναγραφόταν ηλεκτρονικά δεν ήταν έγκυρος ενώ εντοπίστηκαν 73.258 διαχειριστές – ιδιοκτήτες ακινήτων τύπου Airbnb που δεν είχαν δηλώσει τα πραγματικά εισοδήματα και κλήθηκαν μέσω email να συμμορφωθούν εμφανίζοντας τελικά στην ΑΑΔΕ επιπλέον εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση και από επιχειρηματική δραστηριότητα τουριστικών καταλυμάτων συνολικού ύψους 102 εκατ. ευρώ.

Τα περυσινά έσοδα από τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην ελληνική αγορά, υπολογίζονται σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ, από 1,4 δισ. ευρώ που ήταν το 2019.

Αναλυτικότερα ο προγραμματισμός της ΑΑΔΕ για το 2023 προβλέπει:

Είσπραξη τουλάχιστον 2,5 δισ. ευρώ από τα παλαιά (έως το τέλος του 2022) ληξιπρόθεσμα χρέη, ενώ από τα «φρέσκα» χρέη δηλαδή, αυτά που θα δημιουργηθούν φέτος υπολογίζεται ότι θα εισπραχθεί το 31%. Οι εισπράξεις από τα νέα φορο-χρέη υπολογίζονται στα 2,3 δισ. ευρώ.

Διεκπεραίωση αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ εντός 90 ημερών σε ποσοστό τουλάχιστον 95%.

Επιστροφή φόρων 6,11 δισ. ευρώ.

Ενεργοποίηση του συστήματος έγκαιρης ειδοποίησης για απώλεια ρυθμίσεων.

Αυτόματη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για όσες δηλώσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής myPROPERTΥ και αναμένεται η διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το Κτηματολόγιο.

Διενέργεια τουλάχιστον 25.500 φορολογικών ελέγχων

Έκδοση 15.000 πράξεων διοικητικού ή εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου κατόπιν διενέργειας ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Διενέργεια τουλάχιστον 49.500 μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης από τις ΔΟΥ και τις ΥΕΔΔΕ.

Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων Διακίνησης Αγαθών (Δελτία Αποστολής).

Εξέταση των υποθέσεων ενδικοφανών προσφυγών σε ποσοστό τουλάχιστον 85%, πριν από την κατά νόμο προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία.

Διατήρηση του ποσοστού των ελέγχων των εξαγωγών μεταξύ 3% και 5% και των εισαγωγών μεταξύ 15% και 20%.

Διενέργεια τουλάχιστον 400 στοχευμένων επιθεωρήσεων σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων.

Διενέργεια τουλάχιστον 2.350 δειγματοληψιών σε καύσιμα, ποτά με αλκοόλη, χημικά προϊόντα και καταναλωτικά αγαθά.