Στην Israel Aerospace Industries το 90,91% της Intracom Defence

Η Intracom Technologies S.a.r.l, θυγατρική του ομίλου Intracom Holdings, υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με την Israel Aerospace Industries Ltd (IAI) για την πώληση και μεταβίβαση ποσοστού 90,91%, ήτοι 23.103.305 ονομαστικών μετοχών της Intracom Defense (IDE).

Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο ποσοστό 9,09% μετοχών της IDE ανήκει σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ περίπου και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του β΄τριμήνου του 2023, εφόσον έχουν πληρωθεί οι προβλεπόμενοι όροι και αιρέσεις και έχουν χορηγηθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις.