Μειώθηκε το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών στο τετράμηνο

Bελτιωμένη εικόνα εμφάνισε το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου καθώς το έλλειμμα του μειώθηκε κατά 3,0 δισεκ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 5,6 δισεκ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή αντανακλά την μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών η οποία οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών με ταυτόχρονη μείωση των εισαγωγών.

Οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 12,0% σε τρέχουσες τιμές (8,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατέγραψαν μείωση κατά 2,1% σε τρέχουσες τιμές (-0,3% σε σταθερές τιμές).

Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών, χωρίς τα καύσιμα, παρουσίασαν αύξηση κατά 8,4%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές, μικρή μείωση κατά 0,3% (0,3% και -3,8% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Η μικρή αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση των ισοζυγίων ταξιδιωτικών και λοιπών υπηρεσιών, που αντισταθμίστηκε στη μεγαλύτερη έκτασή της από την επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών.

Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 52,5% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 38,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Τέλος, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων – το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό – μειώθηκε κατά το ήμισυ περίπου, έναντι του ελλείμματος την αντίστοιχη περίοδο του 2022, και διαμορφώθηκε σε 3,7 δισεκ. ευρώ.

Στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 364,9 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 1,1 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην αύξηση κατά 2,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 2,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.