Αυξήθηκαν στα 142,6 δισ ευρώ οι καταθέσεις τον Ιούνιο –

Αυξήθηκαν κατά 941 εκατ. ευρώ οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον Ιούνιο στα 142,6 δισ. ευρώ, έναντι μείωσης 327 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος οι καταθέσεις από επιχειρήσεις (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) εμφάνισαν αύξηση κατά 2 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης 1,1 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα .

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE (Μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων) αυξήθηκαν κατά 2, 432 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 752 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 359 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 365 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 3 δισ. ευρώ έναντι αύξησης κατά 790 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 3,5% από 3,3% τον προηγούμενο μήνα.