ΟΤΕ: Σταθερή αναπτυξιακή πορεία δείχνει η αύξηση εσόδων το Β’ τρίμηνο

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου της εταιρείας, στην Ελλάδα, η αναπτυξιακή πορεία συνεχίστηκε, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 2,4%, στα 786,6 εκατ. ευρώ και η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) κατά 0,9%, υποβοηθούμενη από επιτυχημένες προσπάθειες περιορισμού του κόστους, οδηγώντας σε ισχυρό περιθώριο 40,9%.

Στη Ρουμανία, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 11,4% σε σύγκριση με το Β' τρίμηνο του 2022 και διαμορφώθηκαν στα 69,3 εκατ. ευρώ, ενώ η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) διαμορφώθηκε στα 4,8 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 8,9 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο Ομίλου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το Β' τρίμηνο του 2023, τα ενοποιημένα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,1% και διαμορφώθηκαν σε 854,1 εκατ., ενώ η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) μειώθηκε κατά 1,8% στα  326,8 εκατ.ευρώ, με το περιθώριο να διαμορφώνεται σε 38,3%.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε 147,9 εκατ. το B' τρίμηνο του 2023, αυξημένες κατά 7,5% σε ετήσια βάση, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις ανήλθαν σε 144 εκατ., μειωμένες κατά 8,4% σε σύγκριση με το Β' τρίμηνο του 2022, αποτυπώνοντας τη χαμηλότερη κερδοφορία στη Ρουμανία.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2023 ήταν 390,6 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 27,3% σε σχέση με το Β' τρίμηνο 2022. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,3 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL), ενώ ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's προχώρησε πρόσφατα σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ σε "ΒΒΒ+" με σταθερή προοπτική.

Στην Ελλάδα, τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά 3,7%, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 2,4% στο τρίμηνο. Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12,5% στο τρίμηνο, λόγω των ισχυρών επιδόσεων στις υπηρεσίες ICT.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να προσελκύει την πλειονότητα των καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών (+9 χιλιάδες στο τρίμηνο), με το συνολικό αριθμό των συνδρομητών να ανέρχεται σε 2.342 χιλιάδες.

   Στο τρίμηνο, οι πελάτες FTTH κατέγραψαν ισχυρή αύξηση, κατά 28 χιλιάδες, με τη συνολική συνδρομητική βάση να φθάνει τις 194 χιλιάδες. Η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (ποσοστό πελατών επί των διαθέσιμων γραμμών) αυξήθηκε σε 19% από 14% ένα χρόνο νωρίτερα.

   Σε ό,τι αφορά τους συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ άγγιξαν τις 648 χιλιάδες το Β' τρίμηνο του 2023, αυξημένοι κατά 1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρά τον έντονο ανταγωνισμό και την εκτεταμένη πειρατεία.

   Ακολουθώντας τις τάσεις προηγούμενων τριμήνων, ο ΟΤΕ πέτυχε ετήσια αύξηση 5,3% στους συνδρομητές συμβολαίου. Η συνολική συνδρομητική βάση ανήλθε στα 7,4 εκατ. στο τέλος του τριμήνου, ενισχυμένη κατά 0,7% σε σχέση με πέρυσι.

   Τέλος, η νέα εφαρμογή ηλεκτρονικών συναλλαγών και πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου, «payzy by COSMOTE», κερδίζει συνεχώς έδαφος, με το συνολικό αριθμό των χρηστών να αγγίζει σήμερα τους 135 χιλιάδες.

   Το 2023 ο ΟΤΕ αναμένει ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 500 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις του Ομίλου για το 2023 αναμένεται να παραμείνουν σταθερές σε σχέση με πέρσι, περίπου στα 640 εκατ.ευρώ καθώς η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη των υποδομών FTTH.

   Η συνολική Αμοιβή των Μετόχων για το 2023 θα ανέλθει σε περίπου 425 εκατ.ευρώ και θα επιμεριστεί σε μέρισμα αξίας 250 εκατ. ευρώ και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους 175 εκατ. ευρώ περίπου.

   Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ σε δήλωση του τονίζει:

«Το δεύτερο τρίμηνο συνεχίσαμε την αναπτυξιακή μας πορεία, σημειώνοντας θετικές επιδόσεις στην ελληνική αγορά, η οποία, όπως αναμέναμε, χαρακτηρίζεται από εντεινόμενο ανταγωνισμό. Η ισχυρή αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής αντιστάθμισε τη μείωση που σημειώθηκε στη σταθερή λόγω πρωτοβουλιών συγκράτησης της πελατειακής βάσης.

Η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών συνεχίζεται. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την αύξηση των πελατών FTTH, με το ποσοστό διείσδυσης να έχει διπλασιαστεί σε σχέση με έναν χρόνο πριν, και μάλιστα με αυξημένη διαθεσιμότητα του δικτύου.

Σε ένα πιο σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον, αναμένουμε ότι οι τάσεις που καταγράφηκαν κατά τα πρώτα τρίμηνα του έτους θα συνεχισθούν και στο δεύτερο εξάμηνο. Συνεχίζουμε την αυστηρή διαχείριση του κόστους για να διατηρήσουμε την κερδοφορία μας και να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις μας».