ΚΡΙ ΚΡΙ: Αύξηση 28,7% του τζίρου το εννεάμηνο του 2023

Στο ποσό των 176,67 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο τζίρος της βιομηχανίας γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ το εννεάμηνο του 2023 έναντι 137,26 εκατ. ευρώ το 2022 (αυξημένος +28,7%).

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 62,74 εκατ. ευρώ έναντι 28,47 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 41,54 εκατ. ευρώ έναντι 11,18 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 37,84 εκατ. ευρώ έναντι 7,44 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 30,19 εκατ. ευρώ έναντι 5,93 εκατ. ευρώ.

Στον κλάδο γιαουρτιού συνολικά οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 34,8% σε αξία και 15,4% σε όγκο. Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις παρουσιάζουν ισχυρή διψήφια ανάπτυξη +39,5%, ξεπερνώντας τα 75,5 εκατ. ευρώ. Σημαντική ώθηση υπάρχει από τις βασικές αγορές της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και από άλλες χώρες όπως η Σουηδία, η Αυστρία και το Βέλγιο. Αναφορικά με τα μεγέθη κερδοφορίας, παρατηρείται ανάκαμψη των περιθωρίων στα φυσιολογικά τους επίπεδα. Το περιθώριο EBIT βελτιώνεται σημαντικά λόγω της επίδρασης των οικονομιών κλίμακας, που επιφέρουν και μείωση του ποσοστού συμμετοχής των εξόδων διοίκησης και διάθεσης, τα οποία είναι, ως επί το πλείστον, σταθερού χαρακτήρα.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, πολύ ισχυρή ανάπτυξη εμφανίζουν οι πωλήσεις γιαουρτιού και στην εγχώρια αγορά. Συγκεκριμένα, παρουσιάζουν αύξηση 29,4%, ξεπερνώντας τα 60 εκατ. ευρώ. Παρά την τρέχουσα συγκυρία που επικρατεί με τις συνθήκες υψηλού πληθωρισμού, η συνολική αγορά παρουσιάζει θετική μεταβολή σε όγκο (+1,6%) και σε αξία (+12,0%) [στοιχεία Circana (πρώην IRI), Ιαν.-Σεπ. 2023]. Παράλληλα, συνεχίζεται η στροφή των καταναλωτών στα γιαούρτια ιδιωτικής ετικέτας, ως αποτέλεσμα των επιλογών τους για οικονομικότερα προϊόντα. Το μερίδιο αγοράς σε όγκο των γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας έχει φτάσει το 35% (+3,4 ποσοστιαίες μονάδες) ασκώντας πίεση στα branded γιαούρτια αλλά συνολικά προκύπτει όφελος για την ΚΡΙ-ΚΡΙ, μιας και αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό για την εγχώρια αγορά γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας. Αναφορικά με την κερδοφορία, το μικτό περιθώριο διαμορφώνεται σε 32,0% και είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο του 2021.

Αυτό είναι αποτέλεσμα των επιλογών της εταιρείας για απορρόφηση μέρους του επιπλέον κόστους που προέκυψε από την εκτίναξη στις τιμές πρώτων υλών, μεταφορών και ενέργειας. Σημειώνεται ότι οι οικονομίες κλίμακας που προέκυψαν στον κλάδο του γιαουρτιού οδήγησαν το περιθώριο EBIT σε υψηλό διψήφιο ποσοστό, σύμφωνα με την εταιρεία.

Στον κλάδο του παγωτού, στην εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις εμφανίζουν μεταβολή 15,1%. Το μερίδιο αγοράς των παγωτών ΚΡΙ-ΚΡΙ αυξήθηκε κατά +0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε όγκο (13,0%) και μειώθηκε κατά -0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε αξία (14,0%) [στοιχεία NIELSEN, Ιάν.-Αύγ. 2023].

Στη φετινή χρονιά, με την ανάκαμψη των περιθωρίων κέρδους της στα φυσιολογικά τους επίπεδα του 2021, αλλά και σε έντονα πληθωριστική οικονομική συγκυρία, η εταιρεία συνεχίζει τις πρωτοβουλίες στήριξης και συγκεκριμένα:

προς τους καταναλωτές: ενίσχυση του προϋπολογισμού για μειώσεις τιμών στα προϊόντα μέσω προωθητικών ενεργειών.
προς τους κτηνοτρόφους: έκτακτη καταβολή «πριμ συνεργασίας» συνολικού ύψους 500.000 ευρώ, ως ένδειξη αναγνώρισης της εμπιστοσύνης και της μεγάλης προσωπικής προσπάθειας που κατέβαλαν οι παραγωγοί για την απρόσκοπτη παροχή γάλακτος προς την Κρι Κρι.
προς τους εργαζομένους: έκτακτη παροχή ενός επιπλέον μέσου μισθού σε όλους τους εργαζομένους της εταιρείας, συνολικού ύψους 1.000.000 ευρώ.
Για το υπόλοιπο της χρήσης 2023, η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ εκτιμά ότι θα συνεχιστεί η ισχυρή ανάπτυξη των οικονομικών της μεγεθών. Έτσι, προχωρά και σε νέα αναπροσαρμογή των προβλέψεων της για τα ετήσια αποτελέσματα. Βάσει της αναθεωρημένης πρόβλεψης της διοίκησης για το 2023, οι συνολικές πωλήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα 210 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων (EBIT) να διαμορφωθούν στο εύρος 41-44 εκατ. ευρώ.