ΟΤΕ: Πολλαπλές διακρίσεις για τη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, μια επιτυχημένη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για κάθε εταιρεία.

Οι επιχειρήσεις που εστιάζουν στην ανάπτυξη και την εμπειρία των εργαζομένων τους τείνουν όχι μόνο να αντιμετωπίζουν ευκολότερα τις προκλήσεις, αλλά και να βγαίνουν πιο δυνατές μέσα από αυτές.

O Όμιλος OTE
Μία από τις επιχειρήσεις που επενδύει σταθερά τους ανθρώπους της, αναγνωρίζοντας την αξία που προσφέρουν, είναι ο Όμιλος ΟΤΕ. Μάλιστα, την επιτυχημένη στρατηγική που ακολουθεί σε ό,τι αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό, επιβεβαιώνουν οι συνολικά δεκαοκτώ βραβεύσεις που έλαβε πρόσφατα ο Όμιλος στα HR Awards 2023, μεταξύ των οποίων και η κορυφαία διάκριση «HR Team of the year». Πρόκειται για έναν θεσμό που επιβραβεύει τις καινοτόμες πρωτοβουλίες και πρακτικές των ομάδων διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων
Για τον Όμιλο ΟΤΕ η ανάπτυξη των ανθρώπων του αποτελεί προτεραιότητα, για να μπορούν να εξελίσσονται συνεχώς και να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στον εργασιακό χώρο. Ειδικά για τα στελέχη με θέση ευθύνης, φροντίζει για την ενδυνάμωσή τους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να κινητοποιούν τις ομάδες τους και να ενισχύουν την αποτελεσματικότητά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο «Coach for Growth» έλαβε Gold βραβείο, στην κατηγορία Excellence in Leadership Development. Αντίστοιχα, για τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, ο ΟΤΕ έχει σχεδιάσει ειδικές ακαδημίες up-skilling & re-skilling, με ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, στοχεύοντας στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου εμπειρίας που απολαμβάνουν οι πελάτες του. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η «CTS Academy for the future», για τους τεχνικούς που βρίσκονται στο πεδίο και απέσπασε ασημένια διάκριση, αλλά και η «Retail Academy COSMOTE-GERMANOS», για τους ανθρώπους των καταστημάτων, που έλαβε bronze διάκριση.

Αποτελώντας διαχρονικά πρωτοπόρο σε θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, ο Όμιλος ΟΤΕ δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό Escape Room, το “ Space Arena”, όπου οι άνθρωποι των καταστημάτων αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους με βιωματικό τρόπο. Η καινοτομία του συγκεκριμένου προγράμματος, που το καθιστά μοναδικό στο είδος του, είναι ότι απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους των καταστημάτων COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ, οι οποίοι για να «δραπετεύσουν», καλούνται να απαντήσουν σε μία σειρά από γρίφους που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των πελατών, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου. Το Training Escape Room “ Space Arena” έλαβε bronze διάκριση στα HR Awards 2023.

Στοχευμένες στρατηγικές Recruitment & Talent Acquisition
Ο Όμιλος ΟΤΕ αποτελεί την μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα και, για να παραμείνει στην κορυφή, εστιάζει στην προσέλκυση και διακράτηση των κορυφαίων ταλέντων της αγοράς. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχει αναπτύξει στοχευμένες στρατηγικές Recruitment & Talent Acquisition, με έμφαση στην κάλυψη των θέσεων που απαιτούν προφίλ με IT/ Digital background, καθώς εκεί εντοπίζεται η μεγαλύτερη έλλειψη εξειδικευμένων υποψηφίων, σε παγκόσμιο επίπεδο. Για την στρατηγική αυτή, ο Όμιλος ΟΤΕ έλαβε bronze διάκριση στα HR Awards 2023.

Παράλληλα, για να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες προσλήψεων στα contact centers της θυγατρικής εταιρείας COSMOTE e-Value, αποφάσισε να προχωρήσει σε προσλήψεις και σε πόλεις όπου δεν διέθετε κτιριακές εγκαταστάσεις. Στόχος ήταν οι άνθρωποι αυτοί να εργάζονται αποκλειστικά από το σπίτι, παραμένοντας στον τόπο τους και ενισχύοντας την τοπική οικονομία. Το τελευταίο έτος, έχουν προσληφθεί συνολικά περίπου 1.000 εργαζόμενοι σε πόλεις που επελέγησαν, έπειτα από έρευνα, όπως οι: Καλαμάτα, Πύργος, Χαλκίδα, Λαμία, Βόλος, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Ιωάννινα, Άρτα, Κατερίνη, Καβάλα, Σέρρες, Δράμα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη. Για το συγκεκριμένο έργο, ο Όμιλος ΟΤΕ απέσπασε χρυσή διάκριση στα HR Awards 2023.

Ευελιξία και αποτελεσματικότητα
Μια από τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου ΟΤΕ είναι η συνεχής βελτιστοποίηση του μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας του, μέσα από λιτές δομές και αποτελεσματικές επιχειρησιακές πρακτικές, με γνώμονα το καλύτερο αποτέλεσμα για τον πελάτη. Σε αυτό το πλαίσιο, το HR του Ομίλου ΟΤΕ υλοποίησε, σε συνεργασία με τους Business Leaders, σημαντικά έργα, τα οποία εστιάζουν σε τρεις κατευθύνσεις: λιτή οργάνωση, agile δομές και νέα οργανωτικά μοντέλα, στις θυγατρικές εταιρείες COSMOTE Technical Services και COSMOTE e-Value. Ως αποτέλεσμα των ριζικών αλλαγών, η δομή της Εταιρείας έγινε πιο ευέλικτη, με μεγαλύτερη αμεσότητα για ανταπόκριση στις ανάγκες του business και των πελατών, καλύτερη επικοινωνία, συνεργασία και ευρύτερες προοπτικές ανάπτυξης για τους εργαζόμενους. Για το συγκεκριμένο έργο, ο Όμιλος ΟΤΕ έλαβε bronze διάκριση στα HR Awards 2023.

Αξιοποίηση της τεχνολογίας
Τέλος, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, ο Όμιλος επενδύει στα People Analytics και στο Data Driven HR. Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Busineess Intelligence, αναπτύσσει δυναμικά Dashboards, όπου σημαντικά KPIs οπτικοποιούνται και αναλύονται, δημιουργώντας ένα σημαντικό εργαλείο λήψης αποφάσεων, όπως για παράδειγμα, ο σχεδιασμός στοχευμένων ενεργειών για την διακράτηση ταλέντων. Για το έργο «Talent retention using Advanced People Analytics», ο Όμιλος ΟΤΕ απέσπασε χρυσή διάκριση στα HR Awards 2023, στην κατηγορία Best Use of AI in HR.

Αποτελώντας διαχρονικά έναν από τους μεγαλύτερους κι ελκυστικότερους εργοδότες στην Ελλάδα, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει δημιουργήσει ένα μοντέρνο περιβάλλον εργασίας που βοηθά τους ανθρώπους του να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν