Υγεία: Αυξήσεις μισθών και 6.500 προσλήψεις στο ΕΣΥ -Αναλυτικά όσα περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό

Αυξημένες κατά περίπου μισό δισ. θα είναι οι δαπάνες για την υγεία το 2024, με τις 6.500 προσλήψεις στο ΕΣΥ να ξεχωρίζουν.

Σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού που κατατέθηκε την Τρίτη στην Βουλή, οι δαπάνες αυξάνονται από 5,5 σε 6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του 2023
Ο τακτικός προϋπολογισμός έτους 2023 είχε προβλεφθεί σε 4,776 δισ. ευρώ , ενώ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενισχύθηκε κατά 679 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στο ποσό των 5,455 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στις πρόσθετες δαπάνες για την υλοποίηση των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του Covid-19 καθώς και στις αυξημένες ανάγκες σε υγειονομικό υλικό.

Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού και κτιρίων
Στον τακτικό προϋπολογισμό για το 2024 του Υπουργείου Υγείας, προβλέπονται πιστώσεις για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών παροχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δαπάνες προς τα νοσηλευτικά ιδρύματα, τις μονάδες υγείας του συστήματος ΠΦΥ και τον ΕΟΠΥΥ αποσκοπούν στη διαρκή βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών, στην αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των ασθενών, στην ανανέωση και στον εκσυγχρονισμό τόσο του ιατρικού εξοπλισμού όσο και των κτιριακών υποδομών καθώς και στη διασφάλιση της απρόσκοπτης διαδικασίας εφοδιασμού με ιατροφαρμακευτικό και λοιπό υλικό.

Επιπρόσθετα, οι δαπάνες προς τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου προορίζονται να καλύψουν τόσο τις λειτουργικές ανάγκες όσο και τις εξειδικευμένες δραστηριότητές τους κατά τομέα.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ανάγκες προστασίας της δημόσιας υγείας, η συνέχιση παροχής υπηρεσιών από τις μονάδες ψυχικής υγείας, η καταπολέμηση των ναρκωτικών και η παροχή σχετικής φροντίδας, η διακομιδή έκτακτων περιστατικών που χρήζουν υγειονομικής περίθαλψης καθώς και η αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και υγειονομικών καταστάσεων.

Αυξημένες δαπάνες και για το ΕΚΑΒ
Περαιτέρω, οι πληθωριστικές τάσεις κατέστησαν επιβεβλημένη την αύξηση των δαπανών προς τα νοσηλευτικά ιδρύματα, το σύστημα ΠΦΥ και προς λοιπούς εποπτευόμενους φορείς, όπως το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), ώστε να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες, όπως αυτές απορρέουν από την αύξηση των τιμών των προϊόντων και την αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Αυξήσεις μισθών
Στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας για το 2024 έχουν προβλεφθεί πιστώσεις ύψους 5,705 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 928,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό έτους 2023, ύψους 4,776 δισ.. ευρώ, και κατά 250 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις εκτιμήσεις του 2023, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο:

στις αυξημένες κατά 414 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τις εκτιμήσεις, επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 2,594 δισ. ευρώ προς τα νοσοκομεία, την ΠΦΥ και την ΕΚΑΠΥ για την αγορά φαρμακευτικού και λοιπού υγειονομικού υλικού, την παροχή υπηρεσιών, την κάλυψη της μισθοδοσίας του επικουρικού προσωπικού καθώς και για την αποπληρωμή μέρους των απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και
στην αύξηση της δαπάνης για αποδοχές των εργαζόμενων, λόγω της εφαρμογής από 01.01.2024 του αναμορφωμένου μισθολογίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα. Οι δαπάνες του ΠΔΕ έτους 2024 προβλέπεται να ανέλθουν στα 66 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, θα διατεθεί από το ΤΑΑ ποσό ύψους 256 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση δράσεων του φορέα, στις οποίες περιλαμβάνονται η ενίσχυση του δικτύου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το Δημόσιο με καθολική δωρεάν πρόσβαση, η υλοποίηση δράσεων αντιμετώπισης των μακροπρόθεσμων συνεπειών της πανδημίας Covid-19 (long Covid-effect) στην ψυχική υγεία, η υλοποίηση του Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης», η μεταρρύθμιση του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) φαρμακευτικής δαπάνης και δαπάνης υπηρεσιών υγείας και ο εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης, η αναβάθμιση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και η ανέγερση νέων κτηρίων.

Ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ
Επίσης, ενισχύεται ο ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να ολοκληρώσει ψηφιακά το σύνολο των υπηρεσιών που εκτελεί και να είναι σε θέση να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις πράξεις που υποβάλλονται, να ελέγχει και να εγκρίνει δαπάνες.

Eν τω μεταξύ την Τρίτη, ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μίλησε για τη μεταρρύθμιση που θα γίνει στο ΕΣΥ από το βήμα του συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα – 2023».

Στην ομιλία του τόνισε ότι πολλά έχουν αλλάξει από 2000 και μετά στον χώρο της υγείας, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του σε τρεις τομείς αυτούς της κλιματικής αλλαγής, της αύξησης του προσδόκιμου ζωή και της πανδημίας της Covid-19 που όπως είπε διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο.