Ανεβάζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες η JPMorgan

Θετικές προοπτικές βλέπει η JPMorgan για τις ελληνικές τράπεζες την επόμενη διετία, σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας.

Η JPMorgan δίνει υψηλότερες τιμές-στόχους, διατηρώντας παράλληλα την σύσταση overweight και για τις 4 συστημικές τράπεζες.

Alpha Bank
Η Alpha Bank ανακοίνωσε πρόσφατα τη φιλοδοξία της να πετύχει >12% ROTE (απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων) το 2025, θέτοντας ως στόχο να αυξήσει κατά 20% ετησίως τα κέρδη ανά μετοχή για την περίοδο 2022 -2025. Η νέα τιμή στόχος που δίνει η JPMorgan είναι 2,50 ευρώ από 2,20 ευρώ, ενώ παραμένει η σύσταση overweight.

Eurobank
Η Eurobank εμφανίζει το υψηλότερο κανονικοποιημένο ROTE (13%) – απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων. Η JPMorgan ξεχωρίζει το
χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε ακίνητα ύψους 1,4 δισ. ευρώ της Eurobank, διατηρεί την τιμή στόχο στα 2,60 ευρώ, ενώ παραμένει και η σύσταση overweight.

Εθνική Τράπεζα
Η Εθνική Τράπεζα εμφανίζει τον χαμηλότερο δείκτη NPEs συγκριτικά με τις άλλες 3 τράπεζες. Στα θετικά της Εθνικής, η JPMorgan σημειώνει και την ισχυρή καταθετική βάση της τράπεζας. Η νέα τιμή στόχος που δίνει η JPMorgan είναι 8,40 ευρώ από 8,10 ευρώ, ενώ παραμένει η σύσταση overweight.

Tράπεζα Πειραιώς
Με ισχυρή κεφαλαιοποίηση, η Τράπεζα Πειραιώς μείωσε τα NPE της κατά πάνω 20 δισ. ευρώ από τα τέλη του 2020. Παράλληλα, μέσω διαρθρωτικών κινήσεων κατάφερε να βελτιώσει την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) κοντά στο 14% φέτος με στόχο το 12% για το 2025. Η νέα τιμή στόχος που δίνει η JPMorgan για την τράπεζα, είναι 5 ευρώ από 4,65 ευρώ, ενώ παραμένει η σύσταση overweight.