Αύξηση 10,9% του τζίρου στο λιανεμπόριο τον Οκτώβριο

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Οκτώβριο 2023 ανήλθε σε 3,59 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,9% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 3,24 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 3,69 δισ. ευρώ, ο κύκλος εργασιών σημείωσε πτώση 2,9%.

Μεγαλύτερη αύξηση
Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Οκτώβριο 2023 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2022 είναι:

• Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, αύξηση 40,0%

• Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, αύξηση 37,4%

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Οκτώβριο 2023 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2022 είναι:

Περιφέρεια Κρήτης, αύξηση 17,2%
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αύξηση 13,4%
Μεγαλύτερη μείωση
Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Οκτώβριο 2023 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2022 είναι:

• Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, μείωση 39,7%

• Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 8,6%

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν μείωση στον κύκλο εργασιών τον Οκτώβριο 2023 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2022 είναι:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μείωση 1,9%
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μείωση 1,9%
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Οκτώβριο 2023 ανήλθε σε 1,23 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11,8% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 1,10 δισ. ευρώ.