Ποια επιδόματα του ΕΦΚΑ αυξάνονται από την Πρωτοχρονιά -Δείτε αναλυτικά

Οι αυξήσεις των συντάξεων κατά 3% συμπαρασύρουν και επιδόματα που χορηγεί ο ΕΦΚΑ από το νέο έτος.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, τα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό της εκάστοτε χορηγούμενης αύξησης στις συντάξεις του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

ων e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 27-29/12: 53,8 εκατ. ευρώ σε 57.700 δικαιούχους
Με αυτό το δεδομένο, τα ποσά του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας αναπροσαρμόζονται από 1/1/2024 ως εξής:

Το ανώτατο όριο ημερήσιου επιδόματος ασθενείας με τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών:
α) Για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το Τεκμαρτό Ημερομίσθιο της 3ης ασφαλιστικής κλάσης) σε 17,75 €
β) Μετά τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το Τ.Η. της 8ης ασφαλιστικής κλάσης) σε 32,62 €

το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας (8πλάσιο του Τ.Η. της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης) σε 842,96 €.