ΑΑΔΕ: Σύντομη μετάθεση ημερομηνιών συμμόρφωσης των παρόχων υπηρεσιών ή μέσων πληρωμών

Με σκοπό τη διευκόλυνση των παρόχων πληρωμών (acquirers) και των παρόχων μέσων πληρωμών (NSPs), αλλά και γενικότερα των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων στην εναρμόνιση λειτουργίας των μοντέλων POS με τις απαιτήσεις διασύνδεσης τους με την ΑΑΔΕ, προβλέπεται σύντομη μετάθεση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών για τις περιπτώσεις.

Η ανάγκη μετάθεσης της προθεσμίας διαπιστώθηκε μέσα από τη συνεργασία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και της ΑΑΔΕ με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ειδικότερα, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, προβλέπεται σύντομη μετάθεση προθεσμίας από τις 8/1/2024 στις 31/01/2024 για:

Ημεδαπούς ή αλλοδαπούς Παρόχους, για τη συμμόρφωσή τους στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα οριζόμενα στην Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (άρθρα 4 και 6 της Α.1156/2023).
Αλλοδαούς Παρόχους, για τη συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις υλοποίησης του πρωτοκόλλου επικοινωνίας μεταξύ Ταμειακού Συστήματος και Μέσου Πληρωμών (POS), όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα της υπό στοιχεία Α.1098/2022 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (άρθρα 5 και 7 της Α.1156/2023).