ΕΒΕΑ: Οι ελληνικές επιχειρήσεις σε θετική τροχιά και το 2023

Το 2023, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις εξαιτίας του διεθνούς πληθωρισμού και των αυξημένων επιτοκίων, οι ελληνικές επιχειρήσεις συνέχισαν να κινούνται σε θετική τροχιά και να στηρίζουν τους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας.

Η πορεία αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου στο ΕΒΕΑ, για τις εγγραφές και διαγραφές επιχειρήσεων, στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς.

Το 2023 ο ρυθμός δημιουργίας νέων επιχειρήσεων επιταχύνθηκε περαιτέρω, με αποτέλεσμα το θετικό ισοζύγιο εγγραφών – διαγραφών να εμφανίζεται διευρυμένο σε σύγκριση με το 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, το 2023 οι συστάσεις επιχειρήσεων όλων των μορφών ήταν για μια ακόμη χρονιά σχεδόν τριπλάσιες από τις διαγραφές.

Ειδικότερα, στη διάρκεια του περασμένου έτους, εγγράφηκαν 8.655 επιχειρήσεις και διαγράφηκαν 2.897, ενώ το 2022 οι εγγραφές είχαν ανέλθει σε 7.465 και οι διαγραφές σε 2.532. Το ισοζύγιο εγγραφών – διαγραφών αυξήθηκε σε 5.758 το 2023 από 4.933 το 2022.

Ισχυρή αύξηση, της τάξης του 50% σε σύγκριση με το 2022, παρουσιάζει το ισοζύγιο εγγραφών – διαγραφών στην κατηγορία των επιχειρήσεων με τη μορφή Α.Ε. Συγκεκριμένα, τη χρονιά που πέρασε εγγράφηκαν 1.003 Α.Ε. και διαγράφηκαν 388, με το ισοζύγιο να ανέρχεται σε 615 επιχειρήσεις, έναντι 403 το 2022.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στις υπόλοιπες νομικές μορφές επιχειρήσεων. Στην κατηγορία των Ι.Κ.Ε. οι νέες εγγραφές ήταν κατά 2.531 περισσότερες από τις διαγραφές, ενώ το θετικό ισοζύγιο στις Ε.Ε., στις Ατομικές Επιχειρήσεις και τις Ο.Ε. ανήλθε σε 1.118, 1.030 και 286 αντίστοιχα.

Όσον αφορά τους τομείς δραστηριότητας, πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι υπηρεσίες με 5.370 νέες εγγραφές και θετικό ισοζύγιο 4.124 το 2023, έναντι του 3.480 το 2022. Ακολούθησαν οι τομείς του εμπορίου με 2.364 εγγραφές έναντι 1.221 διαγραφών και της μεταποίησης με 432 εγγραφές έναντι 359 διαγραφών.

Η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, δήλωσε σχετικά:
«Οι ελληνικές επιχειρήσεις συνέχισαν και το 2023 να πρωταγωνιστούν στην ανάπτυξη, αναλαμβάνοντας νέα εγχειρήματα, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας στη σταθερή μείωση της ανεργίας.

Τα στοιχεία του ΓΕΜΗ στο ΕΒΕΑ για τη χρονιά που πέρασε επιβεβαιώνουν τα βήματα βελτίωσης του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλά και την αναβαθμισμένη εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες ενισχύονται από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το θετικό αυτό κλίμα, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό. Οφείλει, αντίθετα, να αποτελέσει κίνητρο για να προχωρήσουν ακόμη ταχύτερα οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο κράτος, στους θεσμούς και στις αγορές, για να αξιοποιηθούν σωστά οι πόροι και τα εργαλεία που παρέχει η Ε.Ε., για να βελτιωθούν ουσιαστικά οι συνθήκες χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, για να στηριχθούν ποιοτικές επενδύσεις στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, σε νέες τεχνολογίες και δεξιότητες.

Ζητούμενο παραμένει να αποκτήσει η χώρα όχι μόνο περισσότερες, αλλά και πιο ισχυρές, παραγωγικές, ανταγωνιστικές και ανθεκτικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα λειτουργούν ως καταλύτες προόδου για την οικονομία και την κοινωνία».