ΟΔΔΗΧ: Στο 3,84% η απόδοση των 3μηνων εντόκων γραμματίων -Το ποσό των 825 εκατ. ευρώ άντλησε το ελληνικό Δημόσιο

Στο 3,84% διαμορφώθηκε η απόδοση των τρίμηνων Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου στη δημοπρασία που πραγματοποίησε σήμερα Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε συνολικά 812,5 εκατ. ευρώ, έναντι 625 εκατ. ευρώ που ήταν ο στόχος. Το ύψος των προσφορών έφθασε τα 1,045 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η απόδοση των εντόκων στην προηγούμενη δημοπρασία που είχε πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο είχε διαμορφωθεί στο 3,88%.

Σημειώνεται ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2024, ενώ για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.