Τέλος στη γραφειοκρατία και στην ταλαιπωρία: Οι 6 λειτουργίες που λύνουν τα χέρια των πολιτών με ένα κλικ

Η κυβέρνηση συνεχίζει να ψηφιοποιεί πλήθος υπηρεσιών, με στόχο την απλοποίηση της καθημερινότητας των πολιτών.

Πλέον, οι πολίτες μπορούν με ένα «κλικ» να διεκπεραιώσουν ηλεκτρονικά έξι σημαντικές διαδικασίες, από την αίτηση για εφάπαξ μέχρι την έκδοση διαζυγίου.

Αίτηση απονομής εφάπαξ
Από την 1η Οκτωβρίου 2023 οι ασφαλισμένοι υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά την αίτηση απονομής εφάπαξ. Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί μέσω του gov.gr, χωρίς οι πολίτες να χρειάζεται να επισκεφθούν κάποιο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ, και αφορά τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και τους αυτοαπασχολούμενους. Επιπλέον, μέχρι το 2027 αναμένεται να τεθεί σε ισχύ και η έκδοση σύνταξης με ένα «κλικ».

Ρυθμίσεις δανείων
Οι δανειολήπτες, τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα, μπορούν να ρυθμίσουν τα δάνειά τους απευθείας με το εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Κώδικας Δεοντολογίας». Η πλατφόρμα υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Οι πολίτες μπορούν πλέον να έχουν συνολική εικόνα των οφειλών τους προς τις τράπεζες, τους servicers, τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλους φορείς του Δημοσίου, με το πάτημα ενός κουμπιού. Η υπηρεσία παρέχεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο gov.gr.

Έναρξη ατομικής επιχείρησης
Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον εμπορικό κλάδο μπορούν να ξεκινήσουν την ατομική τους επιχείρηση ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά.

Μεταβίβαση ακινήτων
Από τον Ιανουάριο 2024 η μεταβίβαση ακινήτων γίνεται ηλεκτρονικά. Ο συμβολαιογράφος υποβάλλει τη σχετική αίτηση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

Το σύνολο των συμβολαιογράφων της χώρας θα χρησιμοποιούν πιλοτικά τον ψηφιακό φάκελο μεταβίβασης ακινήτου προκειμένου να εκκινούν κάθε αγοραπωλησία που μπορεί να υπαχθεί σε αυτόν, να συγκεντρώνουν σε ένα σημείο το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αλλά και να υποβάλλουν ψηφιακά τα αντίγραφα των συμβολαίων που καταρτίζουν προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ταυτόχρονα διαφάνεια στις συναλλαγές, αλλά και μικρότερη ταλαιπωρία για τους πολίτες, καθώς γλιτώνουν χρόνο και κόπο.

Διαζύγιο
Τα ζευγάρια που επιθυμούν να χωρίσουν συναινετικά μπορούν να το κάνουν ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του gov.gr. Η διαδικασία, που έχει τεθεί σε λειτουργία εδώ και δύο χρόνια, είναι απλή και ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες.