Στο «μικροσκόπιο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Temu -Τι της ζητά η ΕΕ να αλλάξει

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε επίσημα την Παρασκευή την Temu ως πολύ μεγάλη Διαδικτυακή Πλατφόρμα (VLOP), βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA).

Η Temu είναι πλατφόρμα διαδικτυακών αγορών με μέσο όρο περισσότερους από 45.000.000 μηνιαίους χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο αριθμός χρηστών, τον οποίο η Temu κοινοποίησε στην Επιτροπή, υπερβαίνει το όριο του DSA για τον χαρακτηρισμό ως VLOP.

Συμμόρφωση με αυστηρότερους κανόνες
Μετά τον σημερινό χαρακτηρισμό της ως VLOP, η Temu θα πρέπει να συμμορφωθεί με τους αυστηρότερους κανόνες στο πλαίσιο της DSA εντός τεσσάρων μηνών από την κοινοποίησή της (δηλαδή, έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2024), όπως η υποχρέωση να αξιολογεί δεόντως και να μετριάζει τυχόν συστημικούς κινδύνους που απορρέουν από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρισης και πώλησης απομιμητικών προϊόντων, μη ασφαλών ή παράνομων προϊόντων και αντικειμένων που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι πρόσθετες αυτές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν την επιμελέστερη επιτήρηση των παράνομων προϊόντων και ειδικότερα:

Η Temu πρέπει να αναλύει επιμελώς τους συγκεκριμένους συστημικούς κινδύνους όσον αφορά τη διάδοση παράνομου περιεχομένου και προϊόντων και από τον σχεδιασμό ή τη λειτουργία της υπηρεσίας της και των συναφών συστημάτων της. Οι εκθέσεις αξιολόγησης κινδύνου θα πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή 4 μήνες μετά την κοινοποίηση του επίσημου ορισμού και στη συνέχεια μία ανά έτος.
Η Temu πρέπει να θέσει σε εφαρμογή μέτρα μετριασμού των κινδύνων, όπως η καταχώριση και η πώληση παραποιημένων προϊόντων, μη ασφαλών προϊόντων και αντικειμένων που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την προσαρμογή των όρων χρήσης, τη βελτίωση του σχεδιασμού της διεπαφής χρήστη για την καλύτερη αναφορά και τον εντοπισμό ύποπτων καταχωρίσεων, τη βελτίωση των διαδικασιών συντονισμού για την ταχεία αφαίρεση παράνομων αντικειμένων και την τελειοποίηση των αλγορίθμων της για την αποτροπή της προώθησης και πώλησης απαγορευμένων αγαθών.
Η Temu πρέπει να ενισχύσει τις εσωτερικές της διαδικασίες, τους πόρους, τις δοκιμές, την τεκμηρίωση και την εποπτεία οποιασδήποτε από τις δραστηριότητες που συνδέονται με τον εντοπισμό συστημικών κινδύνων.
Ενισχυμένα μέτρα προστασίας των καταναλωτών
Οι ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης κινδύνου της Temu πρέπει να αξιολογούν ειδικά τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, με έμφαση στη σωματική και ψυχική ευεξία των ανήλικων χρηστών.

Η Temu υποχρεούται να δομεί την πλατφόρμα της, συμπεριλαμβανομένων των διεπαφών χρήστη, των αλγορίθμων συστάσεων και των όρων χρήσης, ώστε να μετριάζει και να αποτρέπει τους κινδύνους για την ασφάλεια και την ευημερία των καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από την αγορά μη ασφαλών ή παράνομων αγαθών, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη της πώλησης και διανομής προϊόντων που θα μπορούσαν να είναι επιβλαβή για τους ανηλίκους. Αυτό περιλαμβάνει την ενσωμάτωση ισχυρών συστημάτων διασφάλισης της ηλικίας για τον περιορισμό της αγοράς ειδών με περιορισμούς ηλικίας.

Μεγαλύτερη διαφάνεια
Επιπλέον, η Temu πρέπει να διασφαλίσει ότι οι αξιολογήσεις κινδύνου και η συμμόρφωση με όλες τις υποχρεώσεις της DSA ελέγχονται εξωτερικά και ανεξάρτητα κάθε χρόνο.

Η Temu θα πρέπει να δημοσιεύει αποθετήρια όλων των διαφημίσεων που προβάλλονται στη διεπαφή της και να παρέχει πρόσβαση σε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα σε ερευνητές, μεταξύ άλλων σε ελεγχόμενους ερευνητές που ορίζονται από τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών.

Επίσης, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης εκθέσεων σχετικά με τις αποφάσεις για τη διαφάνεια του περιεχομένου και τη διαχείριση των κινδύνων κάθε έξι μήνες, εκτός από τις εκθέσεις σχετικά με τους συστημικούς κινδύνους και τα αποτελέσματα του ελέγχου μία φορά το χρόνο.