ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2,1% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το πρώτο τρίμηνο του 2024

Με ρυθμό 2,1% «έτρεξε» η ελληνική οικονομία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικά, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου2 , κατά το 1 ο τρίμηνο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 0,7%, σε σχέση με το 4 ο τρίμηνο 2023, ενώ σε σύγκριση με το 1 ο τρίμηνο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 2,1%.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 1 ο τρίμηνο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 1,9% σε σχέση με το 1 ο τρίμηνο 2023.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

1. Τριμηνιαίες μεταβολές
o Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το 4 o τρίμηνο του 2023.
o Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 7,1% σε σχέση με το 4 o τρίμηνο του 2023.
o Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 2,4% σε σχέση με το 4 o τρίμηνο του 2023. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,7%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,5%.
o Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 0,6% σε σχέση με το 4 ο τρίμηνο του 2023. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,7%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,1%.

2. Ετήσιες μεταβολές
o Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,1% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2023.
o Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 2,9% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2023.
o Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 5,7% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2023. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 8,8%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,5%.
o Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 3,1% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2023. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,5% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 4,8%.