Δημόσια Διοίκηση: Μέσω ΑΣΕΠ οι υπηρεσιακοί γενικοί γραμματείς των υπουργείων

Προσπάθεια στελέχωσης του κρατικού μηχανισμού από τους πιο άξιους και ικανούς δημοσίους υπαλλήλους – Τα κριτήρια για την επιλογή των υπηρεσιακών γραμματέων σε 13 υπουργεία – Τριετής η θητεία τους – Όλη η προκήρυξη του Ανωτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού – Πώς θα μοριοδοτούνται οι τίτλοι σπουδών, η εργασιακή εμπειρία και η συνέντευξη

Μια φιλόδοξη προσπάθεια στελέχωσης του κρατικού μηχανισμού από τους δημοσίους υπαλλήλους που θεωρούνται οι ικανότεροι και οι πιο άξιοι βάση των τυπικών προσόντων τους και της προϋπηρεσίας τους και όχι λόγω της πολιτικής τους τοποθέτησης είναι η απόφαση να επιλεγούν από το ΑΣΕΠ οι νέοι υπηρεσιακοί γενικοί γραμματείς σε 13 υπουργεία.

Ήδη, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού δημοσιοποίησε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υπηρεσιακών Γραμματέων των υπουργείων:

– Οικονομικών
– Ανάπτυξης και Επενδύσεων

– Παιδείας και Θρησκευμάτων
– Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
– Υγείας
– Περιβάλλοντος και Ενέργειας

– Πολιτισμού και Αθλητισμού
– Δικαιοσύνης
– Εσωτερικών
– Ψηφιακής Διακυβέρνησης
– Υποδομών και Μεταφορών
– Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
– Τουρισμού

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των υπηρεσιακών γενικών γραμματέων απαιτείται να έχουν 12ετή πραγματική προϋπηρεσία στο Δημόσιο.

Η θητεία τους θα είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη μια τριετία.

Για την μοριοδότηση από το ΑΣΕΠ θα αξιολογηθούν τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων (τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακά και διδακτορικά) με 1.000 μόρια κατ' ανώτατο όριο, η εμπειρία επίσης με ανώτατη βαθμολογία τα 1.000 μόρια και τρίτο «τεστ» θα είναι αυτό της συνέντευξης, όπου επίσης οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων των 13 υπηρεσιακών γραμματέων των υπουργείων θα βαθμολογηθούν -επίσης με κατ' ανώτατο όριο τα 1.000 μόρια.

Δείτε εδώ την προκήρυξη