Η θαλάσσια οικονομία μπορεί να “ανεβάσει στροφές”

«Blue Prototype» ή επιταχυντής νέων ιδεών τεχνολογικής βάσης για τη θαλάσσια οικονομία: Πρόκειται για τον β' κύκλο της πρωτοβουλίας Prototype (που ξεκίνησε δειλά το 2016 από το ΤΕΕ), η οποία σε αυτόν τον κύκλο εστιάζει στη θαλάσσια οικονομία. Σήμερα ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές και επαγγελματίες, που καλούνται να συνεργασθούν, να συγκροτήσουν ομάδες και να γεννήσουν καινοτόμες ιδέες στον τομέα της θαλάσσιας οικονομίας (και συγκεκριμένα στους τομείς θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, θαλάσσιας βιοτεχνολογίας, θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού, θαλασσίων ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, θαλάσσιας επιτήρησης).

Καινοτόμες ιδέες που οραματίζονται να γίνουν πράξη, να παράγουν διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς -όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός- «μέσα από την καινοτομία μπορούν να έρθουν επενδύσεις, παραγωγή νέου πλούτου με ανταγωνιστικότητα και εντέλει άνοδος του ΑΕΠ και πραγματική ανάπτυξη για τη χώρα».

Τα παραπάνω σημείωσε ο κ. Στασινός στην κοινή συνέντευξη Τύπου των τριών εταίρων του προγράμματος, που αποτελούν το ΤΕΕ, το ΕΛΚΕΘΕ ως επιστημονικός συνεργάτης και η Περιφέρεια Αττικής, ως προωθητικός μηχανισμός επιχειρήσεων και προϊόντων τους.

Κίνητρο εξόδου σε δικαιούχους νέων ιδεών για την ανάπτυξη της χώρας

   Γιατί, όμως, έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη για επιταχύνσεις και επιταχυντές σήμερα; Διότι, όπως σημειώθηκε στη συνέντευξη Τύπου, κατεξοχήν σήμερα οι ιδέες εξελίσσονται στον κυβερνοχώρο, όπου επικρατούν πεδία νέων ταχυτήτων, ασύλληπτων με συμβατικούς όρους.

Η πρωτοβουλία Prototype, λοιπόν, φιλοδοξεί να δώσει το πρώτο κίνητρο εξόδου σε μια διαρκώς επιταχυνόμενη πορεία, σε δικαιούχους νέων ιδεών. Επιδιώκει να λειτουργήσει ως ασπίδα μη αποκλεισμού, μη πρόωρης, άκαιρης απαξίωσης στα πεδία νέων ταχυτήτων.

Υπό αυτούς τους όρους, το πρόγραμμα, από σήμερα, 26 Νοεμβρίου, και μέχρι τα μέσα Μαίου 2020, επιδιώκει να δημιουργήσει δυο διεθνείς, ελληνικές ομάδες, που θα δράσουν με όρους διεθνούς εξέλιξης, διεθνών, πολύ υψηλών ταχυτήτων.