Νέες εισφορές επαγγελματιών και αγροτών

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας θα αρχίσουν από την επαναφορά της σταθερής κλίμακας εισφορών για αγρότες και επαγγελματίες.

Από 1η/1/2020 ή 1η/10/2019 θα ισχύσει το νέο σύστημα εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες (δηλ. τους ασφαλισμένους των τέως ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ), στη βάση των προσφάτων αποφάσεων του ΣτΕ.

Οι νέες εισφορές θα είναι πλήρως ανεξάρτητες από το εισόδημα, τα έτη ασφάλισης και τον κατώτατο μισθό.

Ωστόσο, θα υπάρχουν κλίμακες και ο κάθε αυτοασφαλισμένος θα επιλέγει κάθε χρόνο σε ποια κλίμακα επιθυμεί να υπάγεται, καταβάλλονται κάθε μήνα το αναλογούν ποσό. 

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες :

– Για τους επαγγελματίες θα ανέρχονται οι μηνιαίες εισφορές κύριας σύνταξης–υγείας (ΕΦΚΑ-ΕΟΠΥΥ) μεταξύ 210 ευρώ-566 ευρώ

– Για τους αγρότες οι εισφορές ΕΦΚΑ-ΕΟΠΥΥ θα ανέρχονται, μηνιαίως,  μεταξύ 121 ευρώ -326 ευρώ.

-Οι μηνιαίες εισφορές επικουρικής ασφάλισης για τους επαγγελματίες (σ.σ. τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους) θα ανέρχονται μεταξύ 42 ευρώ -61 ευρώ μηνιαίως.

– Οι μηνιαίες εισφορές για το εφάπαξ των επαγγελματιών (πχ των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων) θα ανέρχονται μεταξύ 26 ευρώ -37 ευρώ.
Οι νέες εισφορές, πρακτικά, θα ισχύσουν, πιθανότατα, από τον  Φεβρουάριο του 2020.