Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την Ενέργεια, τη ΔΕΗ, τη ΔΕΠΑ και τις ΑΠΕ

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την απελευθέρωση της αγοράς Ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και την στήριξη των ΑΠΕ.

   Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, επί της αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολό του, ενώ οκτώ άρθρα ψηφίστηκαν με ονομαστική ψηφοφορία, την οποία είχε ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ως εξής:

   Επί της αρχής, 153 ναι και 131 όχι.

   Το άρθρο 3, 153 ναι και 131 όχι.

   Το άρθρο 4, 153 ναι, 116 όχι και 15 παρών.

   Το άρθρο 9, 168 ναι και 116 όχι.

   Το άρθρο 16, 153 ναι και 131 όχι.

   Το άρθρο 17, 153 ναι, 121 όχι και 10 παρών.

   Το άρθρο 24, 153 ναι και 131 όχι.

   Το άρθρο 42, 153 ναι, 121 όχι και 10 παρών.

   Το άρθρο 44, 153 ναι και 131 όχι.