ΕΚΤ: Η Ίζαμπελ Σνάμπελ, νέο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Η καθηγήτρια χρηματοοικονομικών στο πανεπιστήμιο της Βόννης Ίζαμπελ Σνάμπελ θα είναι το νέο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), διαδεχόμενη τη Ζαμπίνε Λαουτενσλέγκερ, η οποία παραιτήθηκε από τη θέση της.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιό της δεν είχε καμία αντίρρηση για τον διορισμό της Σνάμπελ, «η οποία διαθέτει αναγνωρισμένο κύρος και επαγγελματική εμπειρία σε νομισματικά ή τραπεζικά θέματα», όπως απαιτεί η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι η Σνάμπελ είναι, επίσης, μέλος του Γερμανικού Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Sachverständigenrat).

Κατόπιν της γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου και γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το νέο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής θα διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η θητεία της Σνάμπελ θα είναι οκταετής, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.