Ευρωπαϊκή Πίστη – Αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών το 9μηνο

Σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., σύμφωνα με τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία που δημοσίευσε για το 9μηνο του 2019.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Πίστη σημείωσε:
•    Διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας με Κέρδη προ Φόρων αυξημένα κατά 59,5%, στα €12,5 εκ.την 30/09/2019, έναντι €7,8εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

•    Ισχυρή αύξηση τωνΕγγεγραμμένων Ασφαλίστρων και συναφών εσόδωνκατά 11,3% στα €151,1 εκ., έναντι €135,8 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

•    Σημαντική αύξηση του Ενεργητικού, το οποίο ανήλθε στα €455,9 εκ., έναντι €427,5 εκ.την 31/12/2018, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 6,6%, επηρεασμένο από την αύξηση κατά 12,6% του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου, το οποίο διαμορφώθηκε στα €375,8 εκ. το Σεπτέμβριο 2019, από τα €333,8 εκ. την 31/12/2018.

•    Περαιτέρω ισχυροποίηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 15,6% στα €134,7 εκ., έναντι €116,5 εκ. στα τέλη του 2018.

•    Αύξηση των Ασφαλιστικών Προβλέψεων κατά 4,9% στα €299,8 εκ., έναντι €285,7 εκ. την 31/12/2018.

•    Ισχυρή βελτίωση στα Έσοδα Επενδύσεων τα οποίαδιαμορφώθηκαν στα €9,3εκ. την 30/09/19, από τα €5,1εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας αύξηση ύψους 84,3%.

•    Αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης να ανέρχονται στις 442 από 434το Σεπτέμβριο του 2018.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη συνεχίζει να αυξάνει το μερίδιο της στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, εκτιμώντας ότι κατέχει πλέον το 5,1%, ενώ παρουσιάζει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που της επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό, σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά και να καταβάλλει άμεσα τις υποχρεώσεις προς τους πελάτες της.