Η Νορβηγία διατήρησε το βασικό επιτόκιο αμετάβλητο, στο 1,5%

Η κεντρική τράπεζα της Νορβηγίας διατήρησε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο 1,5% την Πέμπτη, όπως αναμενόταν, και ανέφερε επιπλέον, ότι το ποσοστό αυτό θα παραμείνει ίδιο και κατά τη προσεχή περίοδο.

Η κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι με τη διατήρηση του επιτοκίου κοντά στο τωρινό επίπεδο αναμένεται να διατηρηθεί ο πληθωρισμός κοντά στο στόχο, αν και μια ασθενέστερη από το αναμενόμενο κορώνα πιθανότατα να ωθήσει τον πληθωρισμό με κάποιο τρόπο.

Η τράπεζα αναμένει η αξιοποίηση παραγωγικής ικανότητας να αρχίσει να πέφτει σε φυσιολογικά επίπεδα ενώ η αύξηση των μισθών θα παραμείνει συγκρατημένη και η ανάπτυξη στην ηπειρωτική οικονομία επιβραδύνεται.

«Η τρέχουσα εκτίμηση της εκτελεστικής επιτροπής για τις προοπτικές της οικονομίας και την ισορροπία των κινδύνων υποδηλώνει ότι το επιτόκιο πιθανότατα θα παραμείνει στο τρέχον επίπεδο κατά την προσεχή περίοδο», δήλωσε ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Oystein Olsen.