Νηρεύς: Με 89,16% στα δικαιώματα ψήφου η Andromeda Seafood

Συνολικά 43,569,860 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. έναντι 0,23 ευρώ ανά μετοχή, απέκτησε στις 18.12.2019 η Andromeda Seafood Sociedad Limitada, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της πρώτης.

Κατόπιν αυτής της απόκτησης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία διαμορφώθηκε σε περίπου 89,16% από περίπου 74,34% που ήταν στις 27.11.2019, καταλήγει η ανακοίνωση.