Καταναλωτές και επιχειρήσεις θα εξοικονομούν χρήματα με τις νέες διασυνοριακές πληρωμές

Από σήμερα οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις σε κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ θα πραγματοποιούν φθηνότερες διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ.

Οι νέοι κανόνες της ΕΕ θα διασφαλίζουν ότι όλες οι διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ σε κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ – Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Δανία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία και Σουηδία – θα τιμολογούνται όπως οι εγχώριες πληρωμές.

Για παράδειγμα, ένας Βούλγαρος καταναλωτής που αποφασίζει να εμβάσει ένα ποσό σε ευρώ στο εξωτερικό θα επιβαρύνεται πλέον με την ίδια χρέωση όπως και κατά τη μεταφορά πίστωσης σε λεβ εντός Βουλγαρίας. Εν ολίγοις, οι διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ θα επιβαρύνονται με πολύ χαμηλά ή και μηδενικά έξοδα.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων, δήλωσε:

«Οι κανόνες αυτοί θα επιτρέπουν σε όλους τους πολίτες και σε όλες τις επιχειρήσεις μας να επωφελούνται εξίσου από τις φθηνές διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ. Πρόκειται για ένα θετικό και συγκεκριμένο παράδειγμα που δείχνει πώς η ενιαία αγορά μπορεί να αποφέρει πραγματικά οφέλη στους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Για παράδειγμα, μια οικογένεια στη Ρουμανία που επιθυμεί να στείλει χρήματα σε ευρώ στο παιδί της, που συμμετέχει σε πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus στο Παρίσι, δεν θα χρειάζεται πλέον να υπολογίζει πρόσθετα έξοδα, καθώς θα επιβαρύνεται με την ίδια χρέωση όπως και κατά την εγχώρια συναλλαγή στη Ρουμανία».

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων και θα συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες εθνικές αρχές για να διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή τους.

Οι κανόνες αυτοί, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/518, αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Επιτροπής να εξασφαλίσει καλύτερη και φθηνότερη πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για τους καταναλωτές, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές του Μαρτίου του 2017.

Ως επόμενο βήμα, τον Απρίλιο του 2020 θα εφαρμοστούν πρόσθετες διατάξεις που θα επιτρέπουν στους καταναλωτές της ΕΕ να συγκρίνουν τις χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων όταν πληρώνουν με την κάρτα τους σε άλλο νόμισμα της ΕΕ.

Ιστορικό

Στις 28 Μαρτίου 2018 η Επιτροπή πρότεινε να τροποποιηθεί ο υφιστάμενος κανονισμός της ΕΕ για τις διασυνοριακές πληρωμές (924/09).

Οι προτάσεις αυτές προήλθαν από το σχέδιο δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2017. Μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των συννομοθετών, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/518 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 29 Μαρτίου 2019.