Παγκόσμια οικονομία: Χρονιά της Ασίας το 2020

Ως χρονιά ορόσημο για την οικονομία της Ασίας χαρακτηρίζεται το 2020, καθώς σύμφωνα με το World Economic Forum το ΑΕΠ των χωρών της Ανατολής θα υπερβεί το ΑΕΠ όλου του υπόλοιπου κόσμου μαζί. Όπως τονίζεται η «επανεμφάνιση» της Ασίας είναι από τις σημαντικότερες αλλαγές που θα εμφανιστούν στη γενιά μας.

Μέχρι το 2030, η περιοχή αναμένεται να συμβάλει στο 60% περίπου της παγκόσμιας ανάπτυξης, ενώ θα είναι επίσης υπεύθυνη για τη συντριπτική πλειοψηφία (90%) των 2,4 δισεκατομμυρίων νέων μελών της μεσαίας τάξης που εισέρχονται στην παγκόσμια οικονομία.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ανάπτυξης θα προέλθει από τις αναπτυσσόμενες αγορές της Κίνας, της Ινδίας και ολόκληρης της Νοτιοανατολικής Ασίας και θα οδηγήσει σε πολλές νέες αποφάσεις για τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και τις ΜΚΟ. Η πίεση θα ασκηθεί για να καθοδηγήσει την ανάπτυξη της Ασίας με τρόπο δίκαιο και σχεδιασμένο για την επίλυση πολλών κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων.

Διαφορετικές χώρες, διαφορετικές προοπτικές

Ενώ οι εκτιμήσεις αυτές αποτυπώνουν την εικόνα της μαζικής αύξησης της κατανάλωσης, η πραγματικότητα είναι ότι τα καταναλωτικά πρότυπα θα εμφανιστούν με διαφορετικό τρόπο στις αγορές, καθώς οι ρυθμοί ανάπτυξης εξαρτώνται από τα δημογραφικά στοιχεία σε τοπικό επίπεδο και άλλους μακροοικονομικούς παράγοντες.

Για παράδειγμα η γήρανση του πληθυσμού της Κίνας θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο μέρισμα του πληθυσμού, αλλά η άνοδος των μισθών, η εσωτερική μετανάστευση και η μείωση των αποταμιεύσεων θα φέρει σημαντική ώθηση στην κατανάλωση.

Την ίδια ώρα το τεράστιο δημογραφικό μέρισμα της Ινδίας και η μεσαία τάξη που μεγαλώνει θα ωθήσουν την κατανάλωση και θα βοηθήσουν την οικονομική ανάπτυξη.

Σε Ινδονησία, Φιλιππίνες και Μαλαισία θα αυξηθεί σημαντικά το εργατικό δυναμικό, με αποτέλεσμα την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος ανά κάτοικο.

Νέο προφίλ καταναλωτών

Όλες αυτές οι μακροοικονομικές δυνάμεις οδηγούν σε διπλή ανάλυση της κατανάλωσης, όπου οι ίδιοι καταναλωτές θα έχουν μεγαλύτερη ισχύ και ταυτόχρονα θα απαιτούν τόσο αγαθά όσο και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αξίας. Ο καταναλωτής του μέλλοντος είναι πιθανό να είναι πολύ πιο «δύσκολος» σε όλα, από αυτό που καταναλώνει μέχρι το σημείο στο οποίο ψωνίζει.

Οι τοπικοί και περιφερειακοί παίκτες κερδίζουν έδαφος

Μία τάση που θα διαδραματίσει έναν όλο και πιο σημαντικό ρόλο είναι οι τοπικές και οι μικρές επιχειρήσεις που ξεπερνούν το κατεστημένο και αρχίζουν να διαταράσσουν την αγορά, κάτι τοποίο είναι ορατό σε όλες τις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές. Οι συγκεκριμένοι παίκτες κερδίζουν καθώς εκμεταλλεύονται την πρόσβαση και την εξοικείωση σε τοπικό επίπεδο.

Ένα άλλο πλεονέκτημα για τις τοπικές επιχειρήσεις είναι η δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις βραχυπρόθεσμες αναταράξεις.

Μια δύσκολη ισορροπία για τις κυβερνήσεις

Καθώς αυτό το μέλλον ξεδιπλώνεται, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να κάνουν μερικά πράγματα σωστά. Θα πρέπει να δημιουργήσουν εμπορικές και επενδυτικές μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει να προωθήσουν την κοινωνική και οικονομική ένταξη, να επενδύσουν στις υποδομές και να δημιουργήσουν συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Θα χρειαστεί να καινοτομήσουν και να μεταρρυθμίσουν την εκπαίδευση για να εξασφαλίσουν ένα ανταγωνιστικό και κατάλληλα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Παράλληλα, θα πρέπει να εξισορροπήσουν την τεχνολογική πρόοδο, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αναβάθμιση των ταλέντων, την οικονομική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα. Η ικανότητα της Ασίας να ανταποκριθεί στο αναπτυξιακό της δυναμικό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από αυτά τα δεδομένα.

naftemporiki.gr