“Πονοκέφαλος” και πάλι το εμπορικό έλλειμμα λόγω “έκρηξης” των εισαγωγών

Άνοδος καταγράφεται στις εισαγωγές τον Μάιο του 2021 καθώς αυξήθηκαν κατά 1,6 δισ. ευρώ ή κατά 48,5% και ανήλθαν σε 4,90 δισ. ευρώ έναντι 3,30 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 3,76 δισ. ευρώ από 2,82 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 938 εκατ. ευρώ ή κατά 33,2%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε τον Μάιο του 2021 κατά 510,9 εκατ. ευρώ, ή κατά 43,9%, στα -1,67 δισ. ευρώ από -1,16 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα επίσης αυξήθηκε, στα -1,54 δισ. ευρώ από -1,07 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 473 εκατ. ευρώ ή κατά 44,4%.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στην περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 αυξήθηκαν κατά 3,74 δισ. ευρώ ή κατά 18,9%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 23,47 δισ. ευρώ έναντι 19,73 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 18,22 δισ. ευρώ από 15,52 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 2,70 δισ. ευρώ ή κατά 17,4%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου του 2021 αυξήθηκε κατά 769,1 εκατ. ευρώ ή κατά 10,3%, στα -8,27 δισ. ευρώ από -7,50 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα -6,92 δισ. ευρώ από -6,06 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 866,7 εκατ. ευρώ ή κατά -14,3%.