Πάνω από 65 χιλιάδες γιατρούς είχε η χώρα περσι

Σε 65.513 ανήλθαν πέρυσι οι εγγεγραμμένοι ιατροί στους Ιατρικούς Συλλόγους στο σύνολο της χώρας παρουσιάζοντας αύξηση 1% σε σχέση με τα αναθεωρημένα στοιχεία του 2017, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας κατά περιφέρεια, η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των ιατρών, σε απόλυτες τιμές, παρατηρήθηκε στις περιφέρειες της Αττικής (1,2%) και της Κεντρικής Μακεδονίας (1%). Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στις περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας (2,6%) και της Κρήτης (1,9%).

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά φύλο, παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός των ανδρών ιατρών αυξήθηκε το 2018 σε σχέση με το 2017 κατά 0,2% και των γυναικών ιατρών κατά 2,1%. Αναφορικά με τις ειδικότητες ιατρών, οι σημαντικότερες αριθμητικά είναι οι ειδικότητες της παθολογίας, της παιδιατρικής, της βιοπαθολογίας, της καρδιολογίας, της γενικής ιατρικής και της μαιευτικής- γυναικολογίας.

Το 2018 παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των ιατρών που ανήκουν στις παραπάνω έξι κυριότερες ειδικότητες συγκριτικά με το 2017, καθώς και στον αριθμό των ιατρών με λοιπές ειδικότητες ή άνευ ειδικότητας.

Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός των οδοντιάτρων παρουσίασε αύξηση το 2018 σε σχέση με το 2017 στο σύνολο της χώρας. Οι εγγεγραμμένοι οδοντίατροι, ανήλθαν σε 13.300 το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 0,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η μεγαλύτερη αύξηση, σε απόλυτες τιμές, παρατηρήθηκε στην περιφέρεια της Αττικής (0,7%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην περιφέρεια της Θεσσαλίας (2%).

Από την ανάλυση κατά φύλο, παρατηρείται ότι το 2018 συγκριτικά με το 2017, ο αριθμός των ανδρών οδοντιάτρων σημείωσε αύξηση 0,4% και των γυναικών 0,8%.