Ρουμανία: Το εμπορικό έλλειμμα ξεπέρασε τα 14 δισ. ευρώ το α’ δεκάμηνο

Το εμπορικό έλλειμμα της Ρουμανίας έφθασε τα 14,023 δισ. ευρώ το α' δεκάμηνο του τρέχοντος έτους (από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο), αυξημένο κατά 2,180 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ανακοίνωσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INS).

Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 58,178 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα, ενώ οι εισαγωγές στα 72,201 δισ. ευρώ. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,7%, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2018, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,6%, σύμφωνα με το INS.

Οι ακόλουθες ομάδες προϊόντων έχουν το σημαντικότερο μερίδιο στη δομή των εξαγωγών και των εισαγωγών: μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών (47,3% στις εξαγωγές και 37,2% στις εισαγωγές) και άλλα βιομηχανικά προϊόντα (31,9% στις εξαγωγές και 30,5% εισαγωγές).

Το α΄ δεκάμηνο του 2019, η Ρουμανία εξήγαγε τρόφιμα και ζώντα ζώα αξίας 3,947 δισ. ευρώ και εισήγαγε τις ίδιες κατηγορίες προϊόντων, αξίας 5,5 δισ. ευρώ.

Η Ρουμανία κατέγραψε ένα μικρό εμπορικό πλεόνασμα σε μηχανήματα και εξοπλισμό μεταφορών, με εξαγωγές ύψους 27,502 δισ. ευρώ και εισαγωγές συνολικού ύψους 26,857 δισ. ευρώ.