Σλοβενία: Η παραγωγικότητα, “κλειδί” για την ανάπτυξη

Η αύξηση της παραγωγικότητας θα είναι καθοριστική για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Σλοβενίας και για την επίτευξη του στόχου, είναι αναγκαία η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, υπογραμμίζει σε έκθεσή του, το κυβερνητικό think tank της Σλοβενίας IMAD, τονίζοντας, ταυτόχρονα, ότι πρέπει να δοθεί έμφαση σε επενδύσεις που θα παράσχουν ενθαρρυντικό επιχειρηματικό περιβάλλον και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Παράλληλα, σύμφωνα με το IMAD, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η μετάβαση στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση αποτελούν τομείς στους οποίους θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και επενδύσεις στις οποίες θα είναι εφικτή και η άντληση κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το IMAD, ο ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας κινήθηκε στο 1,5% την περίοδο 2014-2018 και, παρά την έξοδο από την οικονομική κρίση, οι επενδύσεις σε όλο το φάσμα της οικονομίας παραμένουν αρκετά συγκρατημένες.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ανάγκη επανασχεδιασμού βασικών οικονομικών πολιτικών – τονίζει το IMAD – δίνει την ευκαιρία τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα να συνεργαστούν για να έχουν αμοιβαία οφέλη.

Ένας από τους τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση και κίνητρα για επενδύσεις είναι αυτός της έρευνας και της ανάπτυξης, ο οποίος έχει – μακροπρόθεσμα – θετική επίπτωση στην παραγωγικότητα. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέχρι το 2013, ο ρυθμός ανάπτυξης της παραγωγικότητας είχε διαμορφωθεί στο 2,6% του ΑΕΠ, στη συνέχεια μειώθηκε στο 1,9% του ΑΕΠ μέχρι το 2017 και πέρυσι "αναρριχήθηκε" πάλι στα επίπεδα του 2%. Αυτή η εξέλιξη, σύμφωνα με το IMAD, αποδεικνύει τη δυναμική του συγκεκριμένου τομέα.