ΣΒΕ: Θετικές προσδοκίες για την κατάσταση στη χώρα την επόμενη τριετία

Την απαρέγκλιτη συνέχιση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της κυβέρνησης για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα φαίνεται πως ζητούν με επιμονή οι μεταποιητικές επιχειρήσεις της χώρας, όπως προκύπτει από έρευνα γνώμης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) σε δείγμα 123 μελών του από όλους τους κλάδους της βιομηχανίας και με έδρα σε ολόκληρη τη χώρα.

Το ύψος των φορολογικών συντελεστών φαίνεται πως αποτελεί τον κυριότερο "βραχνά" για τις συμμετέχουσες στην έρευνα επιχειρήσεις, αφού σε ποσοστό 95% το αξιολογούν ως πρόσκομμα στη λειτουργία τους. Σχεδόν στο σύνολό τους δε (99%), προσδοκούν βελτίωση του ύψους των φορολογικών συντελεστών στην επόμενη τριετία.

Κατά σειρά, οι επιχειρήσεις του δείγματος δήλωσαν επίσης ως προσκόμματα (πολλαπλές απαντήσεις) την ανεπαρκή παροχή κινήτρων για την υλοποίηση επενδύσεων (88%), την έλλειψη ρευστότητας στην οικονομία (85%), το εργασιακό περιβάλλον (78%), τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος (77%) και της αγοράς (69%), το περιβάλλον παραγωγής καινοτομίας (62%), την ταχύτητα απόδοσης δικαιοσύνης (60%) και τις υποδομές (58%).

Σε όλες τις απαντήσεις, πάντωςς, το ποσοστό των επιχειρήσεων, που προσδοκούν βελτίωση κατάστασης στα επόμενα τρία χρόνια, είναι σημαντικά μεγαλύτερο (από 13% εως 46%), σε σχέση με το αντίστοιχο του Δεκεμβρίου του 2018. Ενδεικτικά, το 91% των επιχειρήσεων σήμερα προσδοκά ότι η παροχή κινήτρων για επενδύσεις θα βελτιωθεί την επόμενη τριετία, έναντι ποσοστού 61% τον Δεκέμβριο του 2018 (+38%), ενώ το 78% εκτιμά ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα θα βελτιωθεί η ρευστότητα, έναντι ποσοστού 32% στην αντίστοιχη έρευνα πέρυσι (+46%).

Αναφορικά με τις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής από τώρα και για τα επόμενα τρία χρόνια για την έμπρακτη ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας, οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΕ θεωρούν ότι στην κορυφή πρέπει να τεθεί η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής (92%) και ακολουθούν: ενισχύσεις και κίνητρα για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας (90%), μείωση των συντελεστων φορολογίας (89%), λιγότερο αυστηροί κανόνες δανειοδότησης επιχειρήσεων (83%), ισχυρότερα κίνητρα για την υλοποίηση επενδύσεων (78%), ενίσχυση ρευστότητας (75%), βελτίωση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος (70%), αύξηση των δημόσιων επενδύσεων (68%), πληρωμή των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις (65%) και μείωση του κόστους της ενέργειας (59%).

Στο μεταξύ, ερωτηθέντες για την πορεία του κύκλου εργασιών τους το τελευταίο εξάμηνο, τέσσερις στους δέκα επιχειρηματίες (40%) απάντησαν ότι αυξήθηκε, έναντι μόλις 5%, που δήλωσαν ότι μειώθηκε και 55% που επισήμαναν ότι διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα.

Σε σχέση με τα καθαρά κέρδη τους, το 63% απάντησε ότι έμειναν στα ίδια επίπεδα, το 30% ότι αυξήθηκαν και το 7% ότι μειώθηκαν, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τη ρευστότητα ήταν 71%, 17% και 12% και για το κόστος δανεισμού 89%, 8% και 3%.

Σχεδόν επτά στους δέκα ερωτηθέντες (ποσοστό 67%) δήλωσαν ότι το τελευταίο εξάμηνο είδαν τον αριθμό των πελατών τους να αυξάνεται, το 24% δεν διαπίστωσε αλλαγή, ενώ το 9% ειχε λιγότερους πελάτες. Σταθερές παρέμειναν οι εξαγωγές για επτά στους δέκα, ενώ για το 19% των επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκαν και για το 11% μειώθηκαν. Μειωμένες ήταν οι απαιτήσεις από πελάτες για το 45%, σταθερές για το 41% κι αυξημένες για το 14%, ενώ το 85% διατήρησε τον αριθμό των εργαζομένων του, το 10% τον αύξησε και το 5% τον μείωσε.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα τηw έρευνας ο πρόεδρος του ΣΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης, δήλωσε:

«Οι προσδοκίες του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας από την υλοποίηση του προγράμματος της νέας κυβέρνησης για την επαναφορά της πατρίδας μας στις ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να παρεκκλίνει.

Ευελπιστούμε στη μετεξέλιξή της χώρας μας σε σύγχρονο κράτος, αντάξιο των προσδοκιών που έχει το υγιές κομμάτι της κοινωνίας της. Η επιχειρηματική κοινότητα, καταθέτοντας τεκμηριωμένες ρεαλιστικές θέσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη συνολικά, θα σταθεί υποστηρικτής στο μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης, η οποία όμως έχει και την τελική ευθύνη να λάβει τις σωστές αποφάσεις και να τις υλοποιήσει με ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα».

Δέκα προτάσεις πολιτικής

Η έρευνα γνώμης ολοκληρώθηκε με την παροχή από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, αναφορικά με τις πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν απ’ την κυβέρνηση από τώρα και στο εξής για την ανάταξη της οικονομίας και την πρόοδο της χώρας.

Αυτές κατά σειρά προτεραιότητας, είναι οι εξής δέκα: απαρέγκλιτη συνέχιση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της κυβέρνησης για τη βελτίωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων σε όλα τα επίπεδα, εξορθολογισμός του φορολογικού συστήματος και μείωση των φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις και πολίτες, περαιτέρω ρύθμιση της αγοράς εργασίας, με πρώτη προτεραιότητα τη μείωση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, παροχή επενδυτικών κινήτρων και φοροαπαλλαγών για την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, βελτίωση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος και θεσμοθέτηση ευνοϊκότερων όρων απ’ τους σημερινούς, για την παροχή ρευστότητας και την υλοποίηση επενδύσεων, παροχή κινήτρων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ούτως ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, ρύθμιση του μεγάλου προβλήματος των «κόκκινων δανείων» το οποίο αποτελεί στρέβλωση του ανταγωνισμού και ευθεία απειλή για τη βιωσιμότητα των συνεπών επιχειρήσεων, πλήρης ηλεκτρονικοποίηση προ-τελωνειακών και τελωνειακών διαδικασιών, για τη διευκόλυνση της εξαγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, μείωση του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και ειδικά εκείνων που έχουν μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών με τις επιχειρήσεις στην κατεύθυνση της ψηφιοποίησης τους και στην αξιοποίηση τεχνολογικών λύσεων που διευκολύνει τη συναλλαγή τους με επιχειρήσεις και πολίτες.