Ευρωζώνη: Αμετάβλητο το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων τον Νοέμβριο

Σταθερό παρέμεινε το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων της Ευρωζώνης τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Συγκεκριμένα, οι σύνθετοι δείκτες κόστους δανεισμού για νέα επιχειρηματικά δάνεια και νέα στεγαστικά δάνεια σε νοικοκυριά παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητοι στο 1,55% και 1,47%, αντίστοιχα.

Τον ίδιο μήνα, το σύνθετο επιτόκιο για προθεσμιακές καταθέσεις των επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη παρέμεινε σταθερό στο 0,00%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο για νέες προθεσμιακές καταθέσεις των νοικοκυριών παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητο στο 0,29%.