Καλύτερα των εκτιμήσεων κέρδη και έσοδα της Travelers Companies

Κατά 2% υποχωρεί η μετοχή της Travelers Companies στις προσυνεδριακές συναλλαγές, καθώς η ασφαλιστική εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα που υπερέβησαν τις εκτιμήσεις, αλλά τα καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ήταν ελαφρώς χαμηλότερα.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 873 εκατ. δολάρια ή 3,35 δολάρια ανά μετοχή από τα 621 εκατ. δολάρια ή 2,32 δολάρια ανά μετοχή πριν από ένα χρόνο.

Εάν αφαιρεθούν τα έκτακτα, τα κέρδη του πυρήνα των δραστηριοτήτων διαμορφώθηκαν στα 3,35 δολάρια από τα 2,13 δολάρια, έναντι εκτιμήσεων για 3,29 δολάρια.

Τα έσοδα αυξήθηκαν 3% στα 8,06 δισ. δολάρια, έναντι εκτιμήσεων για 8,03 δισ. δολάρια, ενώ τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν 6% στα 7,08 δισ. δολάρια.

Αλλά ήταν χαμηλότερα των εκτιμήσεων για 7,10 δισ. δολάρια.