Κερδισμένα τα «μπλοκάκια» από το νέο Ασφαλιστικό

«Πέντε ταχύτητες" εισφορών καθιερώνει το νέο νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό για τους ελεύθερους επαγγελματίες,  με δυνατότητα  ελεύθερης επιλογής στο επίπεδο ασφαλιστικών κρατήσεων.

Αυτό θα αφορά τα μέλη όλων των εταιρειών, πλην ΑΕ (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, μονοπρόσωπων ΙΚΕ), τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, αλλά και όσους κόβουν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών ("μπλοκάκι") σε πάνω από δύο εργοδότες, είτε αυτοί ασφαλίζονταν στον τέως ΟΑΕΕ (έμποροι, βιοτέχνες, αυτοκινητιστές, σύμβουλοι κ.λπ.), είτε στο τέως ΕΤΑΑ (αυταπασχολούμενοι μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι). 

Ασφαλισμένος που θα επιλέξει να καταβάλει εισφορές 210 ευρώ το μήνα, σε 40 χρόνια ασφάλισης θα λάβει σύνταξη 715 ευρώ. Σημαντική θα είναι η ανακούφιση που θα λάβουν και οι παράλληλα ασφαλισμένοι, καθώς όσοι καλύπτουν από τον μισθό τους την ελάχιστη εισφορά για σύνταξη και υγεία των 210 ευρώ, θα απαλλάσσονται από την εισφορά στο μπλοκάκι. 

Οι 5 "ταχύτητες"

1.      Κατά πρώτον, όσοι επαγγελματίες έχουν έως 5 έτη ασφάλισης (δηλ.1, 2, 3, 4 ή 5), θα καταβάλλουν χαμηλότερες εισφορές κύριας ασφάλισης και υγείας σε σχέση με όσους έχουν πάνω από 5 έτη ασφάλισης (δηλ. 6, 7, 8 κ.λπ.). Αυτές θα ανέρχονται στα 126 ευρώ/μήνα (+10 ευρώ/μήνα υπέρ του ΟΑΕΔ). Τα 93 ευρώ/ μήνα θα αφορούν την κύρια σύνταξη  (ΕΦΚΑ) και τα  33 ευρώ/μήνα την υγεία (ΕΟΠΥΥ). Σε αυτή την κατηγορία θα ανήκουν όλοι ανεξαιρέτως οι επαγγελματίες (τόσο του τέως ΟΑΕΕ, όσο και του τέως ΕΤΑΑ) με έως 5 έτη ασφάλισης.

2. Κατά δεύτερον, όσοι έχουν πάνω από 5 έτη ασφάλισης θα μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα μεταξύ 6 κλιμάκων εισφορών κύριας ασφάλισης και υγείας. Η πρώτη κλίμακα θα ανέρχεται στα 210 ευρώ/μήνα (+10 ευρώ/μήνα υπέρ του ΟΑΕΔ), ενώ η έκτη και τελευταία στα 566 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά η εισφορά υπέρ της υγείας (ΕΟΠΥΥ) θα είναι ίδια για όλους τους ασφαλισμένους ανεξαρτήτως της  κλίμακας στην οποία θα υπαχθούν με εξαίρεση την 1η κλίμακα. Συγκεκριμένα, θα ανέρχεται στα 55 ευρώ/μήνα για την 1η κλίμακα, ενώ θα ανέλθει στα 66 ευρώ/μήνα για τις κλίμακες 2 έως 6. Σε αυτή την κατηγορία θα ανήκουν όλοι ανεξαιρέτως οι επαγγελματίες (τόσο του τέως ΟΑΕΕ, όσο και του τέως ΕΤΑΑ) με πάνω από  5 έτη ασφάλισης.

3. Κατά τρίτον, οι αυταπασχολούμενοι μηχανικοί, γιατροί και δικηγόροι (ασφαλισμένοι στο τέως ΕΤΑΑ), εκτός από τις παραπάνω εισφορές (κύριας σύνταξης και υγείας), θα καταβάλλουν και εισφορές υπέρ της επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ. Ωστόσο, και αυτές οι εισφορές θα είναι κλιμακωτές και θα είναι "στο χέρι" του κάθε ασφαλισμένου να επιλέγει κάθε χρόνο σε ποια από τις τρεις κλίμακες θα υπαχθεί. Συγκεκριμένα, οι εισφορές του επικουρικού θα ανέρχονται μεταξύ 42 ευρώ/μήνα-61 ευρώ/μήνα, ενώ οι εισφορές του εφάπαξ θα κυμαίνονται ανάμεσα σε 26 ευρώ/μήνα και 37 ευρώ/μήνα.

4.      Κατά τέταρτον, θα πάψει να ισχύει η υποχρέωση παράλληλης ασφάλισης για παράλληλη απασχόληση για τους επαγγελματίες. Κάθε επαγγελματίας θα πληρώνει ένα "πακέτο" εισφορών (είτε κύριας σύνταξης-υγείας, είτε κύριας σύνταξης-υγείας και επικουρικού εφάπαξ ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητά του) ακόμα και αν ασκεί πάνω από μία ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα. Σε αυτόν τον "κανόνα" θα υπάγονται όλοι οι επαγγελματίες, μαζί και τα "μπλοκάκια" με πάνω από δύο εργοδότες (δηλ. 3, 4, 5 κ.λπ.), είτε υπάγονταν στον τέως ΟΑΕΕ, είτε στο τέως ΕΤΑΑ, είτε και στα δύο (π.χ. ένας αυταπασχολούμενος μηχανικός που παράλληλα ήταν μέλος μίας εμπορικής εταιρείας).

5.   Κατά πέμπτον, όσοι κόβουν απόδειξη δαπάνης ("Τίτλος Κτήσης") θα απαλλάσσονται από την καταβολή εισφορών εφόσον το εισόδημά τους, το οποίο αμείβεται με απόδειξη δαπάνης, δεν ξεπερνά τα 3.000 ευρώ ετησίως (σύμφωνα με ένα σενάριο) ή τα 5.000 ευρώ ετησίως (σύμφωνα με ένα άλλο σενάριο). Όσοι έχουν εισόδημα από απόδειξη δαπάνης, εξετάζεται να υπάγονται σε ένα ειδικό "καθεστώς" καταβολής εισφορών προς την κατεύθυνση εκείνου των ελευθέρων επαγγελματιών. 

Μειώνονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις για σύνταξη με διαδοχική

Σημαντικές αλλαγές φέρνει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και στους διαδοχικά ασφαλισμένους μέσω του άρθρου 27. «Οι νέες ρυθμίσεις φαίνεται ότι κατά ένα μέρος απλοποιούν και διευκολύνουν τη συνταξιοδότηση αυτών που κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου έχουν αλλαγές σε ασφαλιστικούς φορείς. Ιδιαίτερα διευκολύνονται οι ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους. Σε κάθε περίπτωση πάντως για την εφαρμογή των νέων διατάξεων θα απαιτηθούν οδηγίες πιο αναλυτικές και θα πρέπει να υπάρξουν διευκρινίσεις αν θα διατηρηθούν κάποιες από τις ευνοϊκές οδηγίες που είχαν δοθεί από το υπουργείο το 2019» σημειώνει ο κ. Δημήτρης Μπούρλος.

Αναλυτικά, με τις νέες διατάξεις μειώνονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μπορέσει κάποιος να λάβει σύνταξη από τον τελευταίο φορέα ασφάλισής του:

1.000 ημέρες ασφάλισης συνολικά, έναντι 1.500 που ισχύει σήμερα, και

300 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία, έναντι 500 που ισχύει σήμερα.

Αντίστοιχα, για συντάξεις λόγω αναπηρίας ή θανάτου θα απαιτούνται 600 ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε. Για τη συμπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων μπορεί να συνυπολογιστεί και ο χρόνος αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές.

Ο τελευταίος φορέας

Η… ελαστικοποίηση των προϋποθέσεων υπέρ των ασφαλισμένων κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω της «προϊούσας οικονομικής κρίσης», όπως αναφέρεται. Με την αλλαγή αυτή καθίσταται ευκολότερο για τον ασφαλισμένο να θεμελιώσει δικαίωμα στον τελευταίο φορέα ασφάλισης.

Αν δεν πληρούνται ούτε αυτά τα κριτήρια, τότε προβλέπεται η δυνατότητα να εξεταστεί το αίτημά του με τις προϋποθέσεις του Ταμείου όπου πραγματοποίησε τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης, εφόσον έχει συμπληρωθεί το όριο ηλικίας του τελευταίου φορέα. Επίσης, με τη ρύθμιση της παραγράφου 5 προβλέπεται ότι στα πρόσωπα που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης στο 67ο έτος της ηλικίας, με συνυπολογισμό διαδοχικού χρόνου ασφάλισης, χορηγείται σύνταξη από τον ΕΦΚΑ χωρίς να εξετάζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις (1.000 ένσημα / 300 την τελευταία 5ετία).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία διότι υπάρχουν περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει συνολικά 15 έτη ασφάλισης και έχουν κλείσει τα 67, αλλά δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τον ΕΦΚΑ κάνοντας χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης του νόμου Κατρούγκαλου. Οπως προβλέπεται, «οι αιτήσεις οι οποίες έχουν απορριφθεί επανεξετάζονται κατόπιν όχλησης του ασφαλισμένου, με έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων από την έναρξη ισχύος του νόμου».

Αντίθετα, οι αιτήσεις που εκκρεμούν κρίνονται με το νέο καθεστώς και «τα οικονομικά αποτελέσματα ανατρέχουν στην ημερομηνία της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης». Τέλος, στην παράγραφο 11 προβλέπεται πως το ίδιο σύστημα ισχύει και για την επικουρική του ΕΤΕΑΕΠ. Δίνεται έτσι η δυνατότητα σε όσους είχαν απορριφθεί από το ΕΤΕΑΕΠ να λάβουν επικουρική.

Πηγή: ethnos.gr